ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΤΟ LOOP ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ LOOP;

Το LOOP στοχεύει στην ενίσχυση της προσωπικής, επαγγελματικής και κοινωνικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών μέσω καινοτόμων εισαγωγικών προγραμμάτων επιμόρφωσης.

Το LOOP είναι ένα έργο πειραματικής πολιτικής που στοχεύει να συμβάλει στη μετάβαση σε μια ολοκληρωμένη πολιτική για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, η οποία θα καλύπτει όλα τα στάδια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, με τα εξής:

Δομώντας ένα εισαγωγικό πρόγραμμα επιμόρφωσης από ομοτίμους που θα βασίζεται στο θεσμό του μέντορα για την υποστήριξη της έναρξης του εκπαιδευτικού επαγγέλματος και της προσαρμογής σε μια νέα εργασιακή κουλτούρα

Μάθετε περισσότερα 

Δημιουργώντας ένα πρόγραμμα μεντόρων που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη ικανοτήτων καθοδήγησης και υποστήριξης νέων εκπαιδευτικών κατά την εφαρμογή του προγράμματος ένταξης 

Μάθετε περισσότερα 

Δοκιμάζοντας και επικυρώνοντας τα προγράμματα ένταξης και καθοδήγησης στα σχολεία του δικτύου LOOP 

Μάθετε περισσότερα 

Προετοιμάζοντας προτάσεις πολιτικής για την ενσωμάτωση προγραμμάτων ένταξης και καθοδήγησης στις Εθνικές πολιτικές και  πλαίσια που αφορούν τη συνεχή επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών. 

Μάθετε περισσότερα 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟ LOOP;

ΕΙΣΤΕ ΝΕΟΣ/-Α ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ;

(έως 5 έτη εμπειρίας & έως 35 ετών)

Θα έχετε πρόσβαση σε ένα πρόγραμμα εισαγωγικής επιμόρφωσης για να ενισχύσετε την πορεία και να αυξήσετε ευκαιρίες σας στη διδακτική σας σταδιοδρομία βασιζόμενοι/-ες σε δραστηριότητες καθοδήγησης από έμπειρους/-ες εκπαιδευτικούς

ΕΙΣΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ;

(>20 έτη εμπειρίας & > 45 ετών)

Θα έχετε την ευκαιρία να αναπτύξετε τις ικανότητες καθοδήγησης σας, να γίνετε σύμβουλος νέων εκπαιδευτικών και να διαφοροποιήσετε τη διδακτική σας σταδιοδρομία

ΕΙΣΤΕ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ; 

Το σχολείο σας μπορεί να ενσωματώσει το δίκτυο LOOP και να επωφεληθεί από τα προγράμματα ένταξης και καθοδήγησης για να δώσει κίνητρο στους/στις εκπαιδευτικούς σας

Μάθετε περισσότερα

ΕΙΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/-Η ΧΑΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ; 

Θα έχετε πρόσβαση σε πρότυπα, προγράμματα και οδηγίες πολιτικής για να (ανα)διαμορφώσετε τη σταδιοδρομία των εκπαιδευτικών και να προωθήσετε τη συνεχή επαγγελματική εξέλιξη στη χώρα σας

Μάθετε περισσότερα

Έργο LOOP- Ενίσχυση της προσωπικής, επαγγελματικής και κοινωνικής συνεχιζόμενης ανάπτυξης των εκπαιδευτικών μέσω καινοτόμων εισαγωγικών προγραμμάτων επιμόρφωσης (626148-EPP-1- 2020-2- PT-EPPKA3-PI-POLICY)

Αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτός ο ιστότοπος αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.

This work is licensed under CC BY-NC-SA 4.0 

Πολιτική Απορρήτου

Κατανοώντας ότι η χρήση των δεδομένων σας προϋποθέτει την εμπιστοσύνη σας, ακολουθούμε τους ισχύοντες κανονισμούς και τις κατάλληλες διαδικασίες για την επεξεργασία και την προστασία δεδομένων. Μάθετε περισσότερα εδώ.