ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΒΑΣΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Πραγματοποιήθηκε μία εις βάθος ανάλυση της παρούσας κατάστασης σε εθνικό επίπεδο, εστιάζοντας σε εργαλεία και προγράμματα που επιτρέπουν την επαγγελματική εξέλιξη του/της εκπαιδευτικού, με έμφαση στα προγράμματα καθοδήγησης και εισαγωγικής επιμόρφωσης που αφορούν τη μάθηση από συναδέλφους/-ισσες.  

Συμβουλευτείτε τις εθνικές (Ελλάδα, Κροατία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανικά, ΓερμανίαΣλοβενίαS) και τη συγκριτική έκθεση . Υπάρχει επίσης διαθέσιμη μια λίστα καλών πρακτικών εδώ.

ΠΡΟΤΥΠΟ LOOP

Θα σχεδιαστεί ένα πρότυπο για την ένταξη των εκπαιδευτικών και την πορεία της σταδιοδρομίας τους. 

Θα παρουσιάζει ένα πλαίσιο στο οποίο βασίζονται οι έννοιες, η δομή, οι στόχοι και τα χαρακτηριστικά στα οποία θα πρέπει να συμμορφώνονται τα δύο όργανα πολιτικής (το πρόγραμμα ένταξης εκπαιδευτικών και το πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων μεντόρων). 

Συμβουλευτείτε το πρότυπο LOOP. εδώ 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα όργανα πολιτικής του LOOP και το πρότυπο παρέμβασης (προγράμματα ένταξης εκπαιδευτικών και πρόγραμμα για μέντορες) θα δοκιμαστούν σε επιτόπιες δοκιμές, σε πραγματικά σχολικά περιβάλλοντα. 

Συμβουλευτείτε τις εθνικές εκθέσεις με τα ευρήματα του πειραματισμού (Ελλάδα, Κροατία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σλοβενία) , καθώς και την συγκριτική έκθεση.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θα γίνονται τακτικά ενημερώσεις για την πολιτική που θα αναλύουν τα ευρήματα, τα συμπεράσματα και τα μαθήματα που αντλήθηκαν από την επιτόπια δοκιμή. 

Αυτές οι ενημερώσεις θα αντικατοπτρίζουν τη γενική πρόοδο της διαδικασίας, καθώς και την απόκτηση γνώσεων μέσω πειραματισμού. 

Συμβουλευτείτε τα τρία ενημερωτικά άρθρα για την πολιτική.

ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ

Θα δημοσιευθεί μια λευκή βίβλος με συστάσεις που αφορούν τις δράσεις πολιτικής για ακριβέστερες προσεγγίσεις στα προγράμματα ένταξης των εκπαιδευτικών, η οποία θα βασίζεται τα συμπεράσματα της επιτόπιας δοκιμής, υποστηρίζοντας την αναβάθμιση, την αξιοποίηση και την ενσωμάτωση των μέτρων πολιτικής του LOOP σε διάφορα επίπεδα που πρέπει να διερευνηθούν.  

Συμβουλευτείτε τη λευκή βίβλο του LOOP.

Video

Έργο LOOP- Ενίσχυση της προσωπικής, επαγγελματικής και κοινωνικής συνεχιζόμενης ανάπτυξης των εκπαιδευτικών μέσω καινοτόμων εισαγωγικών προγραμμάτων επιμόρφωσης (626148-EPP-1- 2020-2- PT-EPPKA3-PI-POLICY)

Αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτός ο ιστότοπος αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.

This work is licensed under CC BY-NC-SA 4.0 

Πολιτική Απορρήτου

Κατανοώντας ότι η χρήση των δεδομένων σας προϋποθέτει την εμπιστοσύνη σας, ακολουθούμε τους ισχύοντες κανονισμούς και τις κατάλληλες διαδικασίες για την επεξεργασία και την προστασία δεδομένων. Μάθετε περισσότερα εδώ.