ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΝΤΟΡΩΝ LOOP


ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΝΤΟΡΩΝ LOOP; 

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης μεντόρων LOOP έχει στόχο να προσφέρει στους εκπαιδευτικούς ευκαιρίες να διαφοροποιήσουν τους ρόλους τους, λειτουργώντας ως μέντορες για τους συναδέλφους τους και υποστηρίζοντας την εισαγωγή τους. Η κατάρτιση των μεντόρων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη διασφάλιση της επιτυχούς εφαρμογής του προγράμματος εισαγωγής εκπαιδευτικών. 

ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ;

Το πρόγραμμα αυτό σχεδιάστηκε για μια ομάδα έμπειρων και αφοσιωμένων εκπαιδευτικών που αναγνωρίζονται από τους συναδέλφους τους ως ικανοί και υπεύθυνοι επαγγελματίες.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ;

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης μεντόρων LOOP περιλαμβάνει 12 ενότητες που χωρίζονται σε 3 υποενότητες (κάντε κλικ σε κάθε σύνδεσμο για να μεταβείτε στην αντίστοιχη υποενότητα):

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ;

 • Οι στόχοι είναι εστιασμένοι και σαφώς καθορισμένοι, αλλά αρκετά ευέλικτοι ώστε να προσαρμόζονται στα εθνικά πλαίσια και στις ειδικές ανάγκες.
 • Το έργο προσαρμόζεται στις διαφορές των εθνικών πλαισίων και των ομάδων μεντόρων κατά την εφαρμογή του προγράμματος.
 • Βασίζεται στη συμπεριληπτικότητα, καθώς καθιστά εφικτή την προσθήκη και την τροποποίηση δραστηριοτήτων για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών προσαρμογής.
 • Είναι αξιόπιστο, καθώς πρόκειται για το αποτέλεσμα της συλλογικής εργασίας διαφόρων φορέων με διαφορετική τεχνογνωσία και ομάδων εργασίας.
 • Αποπνέει θετικότητα, καθώς αναγνωρίζει ότι οι ικανότητες μπορούν να βελτιωθούν και ότι όλοι οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν και να αναπτυχθούν.

01. ΕΓΩ ΩΣ ΑΡΧΑΡΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΑΝΑΚΑΛΩΝΤΑΣ ΤΗ ΠΟΡΕΙΑ ΜΟΥ

  • Αυτοαναστοχασμός σχετικά με σημαντικές προσωπικές εμπειρίες ως μέντορας εκπαιδευτικών 
  • Ανταλλαγή και συζήτηση για ιδέες που σχετίζονται με αυτές τις εμπειρίες

   

  • Η διατύπωση των δυνατών σημείων ενός μελλοντικού μέντορα-εκπαιδευτικού, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, προκειμένου να βελτιώσει επακόλουθα την απόδοσή του
  • Η κατανόηση των ειδικών αναγκών και προκλήσεων του μαθητευόμενου εκπαιδευτικού
  • Ο προσδιορισμός στρατηγικών καθοδήγησης ως αναφορές για αποτελεσματική υλοποίηση   
 • Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό υλικό εδώ:

02. ΕΓΩ ΩΣ ΜΕΝΤΟΡΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ

  • Προσδοκίες προς (και για) τον εαυτό μου
  • Προσδοκίες προς το περιβάλλον μου
  • Προσδοκίες απέναντι στον εκπαιδευτικό-εκπαιδευόμενό μου 
  • Η πραγματική κατανόηση του ρόλου των μεντόρων εκπαιδευτικών 
  • Η διερεύνηση αποτελεσματικών προσεγγίσεων καθοδήγησης 
  • Η καλλιέργεια αποτελεσματικής στρατηγικής για τη διαχείριση προσδοκιών 
  • Ο ευκολότερος εντοπισμός και η επίλυση παρεξηγήσεων στη σχέση μέντορα εκπαιδευτικού – μαθητευόμενου εκπαιδευτικού
  • Η εύκολη δημιουργία κοινών στόχων και η χάραξη ορίων
 • Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό υλικό εδώ:

03. Ο ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΥΡΗΝΑ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  • Επίπεδα αυτοαναστοχασμού: επιφανειακός αυτοαναστοχασμός, αυτοαναστοχασμός σε βάθος.
  • Το μοντέλο του Bateson για τα νευρολογικά επίπεδα 
  • Προσωπική φιλοσοφία της επαγγελματικής δράσης 
  • Μέθοδοι αναστοχασμού (αναστοχασμός σε εμπειρίες – ευρύτερο πλαίσιο, αναστοχασμός σε κρίσιμα γεγονότα, σωκρατικές ερωτήσεις) 
  • Η επίγνωση της ποιότητας και της συχνότητας της πρακτικής αυτοαναστοχασμού στην καθημερινή επαγγελματική ζωή τους
  • Η ενδελεχής κατανόηση του ρόλου του κριτικού αυτοαναστοχασμού και της αυτοαξιολόγησης των μεντόρων εκπαιδευτικών σχετικά με την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη
  • Η προώθηση της εκμάθησης, του παιχνιδιού ρόλων και της αξιολόγησης ορισμένων μοντέλων που κατευθύνουν τη σκέψη αυτοστοχασμού ενόψει συγκεκριμένων επαγγελματικών προκλήσεων και διλημμάτων
  • Η συμβολή στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τον τρόπο ενθάρρυνσης του μαθητευόμενου εκπαιδευτικού τους ώστε να προβεί σε συστηματικό αυτοαναστοχασμό
 • Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό υλικό εδώ:

04. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  • Τι είναι μια νοοτροπία ανάπτυξης; 
  • Γλώσσα της νοοτροπίας ανάπτυξης
  • Η κατανόηση της επίδρασης που έχει η αναπτυξιακή νοοτροπία στο άτομο και στο περιβάλλον
  • Η γνώση της γλώσσας της αναπτυξιακής νοοτροπίας
  • Η κατανόηση του τρόπου διαμόρφωσης της αναπτυξιακής νοοτροπίας στην εκπαίδευση μέσω απλών παρεμβάσεων

   

 • Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό υλικό εδώ:

05. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

  • Αποτελεσματικές τεχνικές ακρόασης και ερωτήσεων που εφαρμόζονται στη σχέση καθοδήγησης.    
  • Συμβουλές και στρατηγικές για την παροχή και τη λήψη ανατροφοδότησης. 
  • Η κατανόηση της σημασίας της ενεργητικής ακρόασης και η χρήση τεχνικών για την ενίσχυση αυτής της ικανότητας
  • Η ικανότητα χρήσης της τεχνικής ερωτήσεων για την καθοδήγηση, τη συζήτηση και την ενδυνάμωση των μαθητευόμενων εκπαιδευτικών
  • Η κατανόηση και η ικανότητα λήψης και μετάδοσης ανατροφοδότησης
 • Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό υλικό εδώ:

06. ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΙΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  • Θεωρία της μη βίαιης επικοινωνίας: παρατήρηση, συναισθήματα, ανάγκες και απαιτήσεις   
  • Ενσυναισθητική ακρόαση
  • Η βαθύτερη γνώση της θεωρίας της μη βίαιης επικοινωνίας (M. R. Rosenberg, 2003)
  • Η ευαισθητοποίηση του ύφους επικοινωνίας, των δυνατών και αδύναμων σημείων του μέντορα εκπαιδευτικού σύμφωνα με τα κριτήρια/τις αρχές της μη βίαιης επικοινωνίας
  • Η εκπαίδευση στη χρήση των αρχών της μη βίαιης επικοινωνίας κατά τη διαδικασία καθοδήγησης με έμφαση στην ενσυναισθητική ακρόαση
  • Η εξέταση της μη βίαιης επικοινωνίας στη σχέση μέντορα εκπαιδευτικού και μαθητευόμενου εκπαιδευτικού σχετικά με:
  1. Τον τρόπο υποστήριξης του μαθητευόμενου εκπαιδευτικού σχετικά με τον αυτοαναστοχασμό στην επικοινωνία του στην τάξη
  2. Τον τρόπο κατεύθυνσης της προσοχής των μαθητευόμενων εκπαιδευτικών προς την υποστήριξη των μαθητών όσον αφορά την ανάπτυξη δεξιοτήτων μη βίαιης επικοινωνίας

   

 • Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό υλικό εδώ:

07. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΡΕΣΟΓΟΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

  • Η εξέλιξη και τα συμπτώματα του στρες 
  • Συστηματική επισήμανση στρατηγικών και διόδων αντιμετώπισης (ο τροχός ισορροπίας)  
  • Συζήτηση των πιθανών προβλημάτων και της επίλυσής τους με τη χρήση της πυραμίδας των λογικών επιπέδων (R. Dilts)    
  • Αυτοαναστοχασμός σχετικά με το επεξηγηματικό ύφος (M. Seligman) 
  • Η παρουσίαση κοινών στρεσογόνων παραγόντων που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στην εργασία τους 
  • Η ευαισθητοποίηση για την αναγνώριση των συμπτωμάτων άγχους 
  • Η εκμάθηση εποικοδομητικών στρατηγικών αντιμετώπισης του άγχους στις διάφορες φάσεις της διάρκειάς του

   

 • Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό υλικό εδώ:

08. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΕΝΤΟΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ  

  • Ο ρόλος του μέντορα εκπαιδευτικού 
  • Ευθύνη στη σχέση καθοδήγησης
  • Δεοντολογία και καθοδήγηση: μια στενή σχέση 
   • Ο καθορισμός κατευθυντήριων γραμμών για τη δράση, την παροχή ασφάλειας στον μέντορα εκπαιδευτικό και την εξασφάλιση των συνθηκών για μια καλή σχέση καθοδήγησης
   • Η ενδυνάμωση των μεντόρων εκπαιδευτικών με γνώσεις και τεχνικές που θα τους βοηθήσουν να εκπληρώσουν στο ακέραιο τα καθήκοντά τους, στο πλαίσιο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών τους
   • Η εξασφάλιση της παρουσίας ενός οριζόντιου μοντέλου δράσης βασισμένου στην πρόβλεψη λύσεων για συγκεκριμένα ζητήματα, παρέχοντας κατά συνέπεια ένα καλό εργασιακό περιβάλλον και την ικανοποίηση των συμμετεχόντων
   • Η εκτίμηση και η αξιοπρέπεια των επαγγελματιών και των οργανώσεων με τη δημιουργία προτύπων αναφοράς που συμβάλλουν στην ενίσχυση της επαγγελματικής και οργανωτικής τους ταυτότητας
  1. Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό υλικό εδώ:

  09. ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

   • Δημιουργία και παρουσίαση προσομοιώσεων που παρουσιάζουν παράδειγμα διαφορετικών ειδών καθοδήγησης 
   • Ανάλυση από κοινού και συζήτηση σχετικά με τα οφέλη και τα μειονεκτήματα κάθε είδους καθοδήγησης στην εκπαίδευση 
   • Συζήτηση σε μεγάλη ομάδα σχετικά με το πώς οι μέντορες εκπαιδευτικοί επωφελούνται από τα διαφορετικά είδη καθοδήγησης στο πρόγραμμα εισαγωγής 
   • Η γνώση και ο εντοπισμός των διαφορετικών ειδών καθοδήγησης
   • Η αναγνώριση των χαρακτηριστικών, των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των διαφόρων ειδών καθοδήγησης
   • Η επιλογή και η υιοθέτηση του κατάλληλου είδους καθοδήγησης ανάλογα με το πλαίσιο και τους στόχους της σχέσης καθοδήγησης
  • Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό υλικό εδώ:

  10. ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ

   • Οι τέσσερις φάσεις της καθοδήγησης του εκπαιδευτικού 
   • Στρατηγικές, λίστες ελέγχου και συμβουλές που βοηθούν στην καθοδήγηση της προόδου των μεντόρων εκπαιδευτικών σε κάθε φάση της σχέσης καθοδήγησης. 
   • Ο προσδιορισμός των διαφόρων σταδίων μιας σχέσης καθοδήγησης και των συγκεκριμένων σταδίων με τα οποία επιτυγχάνεται η αριστεία της καθοδήγησης
   • Η προώθηση στρατηγικών για τη γνωριμία με τον/τους εκπαιδευτικό/ούς μαθητευόμενο/ους και την εδραίωση μιας επαγγελματικής σχέσης 
   • Η προτροπή του μέντορα εκπαιδευτικού να σκεφτεί διαφορετικά
   • Η γνωριμία στρατηγικών για την ολοκλήρωση της σχέσης καθοδήγησης
  • Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό υλικό εδώ:

  11. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

   • Τα απαιτούμενα βήματα για τη δημιουργία επαγγελματικών δικτύων
   • Βασικοί τομείς συζήτησης και προβληματισμού κατά την ανταλλαγή πρακτικών και εμπειριών μεταξύ των μεντόρων εκπαιδευτικών 
   • Κοινή Ηγεσία: ορισμός, προκλήσεις και ευκαιρίες
   • Ο προσδιορισμός και η κατανόηση των βασικών σταδίων που εμπλέκονται στη δημιουργία ενός επαγγελματικού δικτύου 
   • Η ανάδειξη των μεντόρων εκπαιδευτικών σε ικανούς επαγγελματίες όσον αφορά την οργάνωση των δικτύων μέσω της ανάπτυξης ενός ειδικού σχεδίου δράσης
  • Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό υλικό εδώ:

  12. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 

  • Παρουσίαση του προγράμματος

   1. Ιστορικό υπόβαθρο του προγράμματος (καθώς και μελλοντική ανασκόπηση) 
   2. Οι κύριες έννοιες του προγράμματος 
   3. Δομή του προγράμματος 
   • Η συνολική παρουσίαση του έργου LOOP, η προέλευση του προγράμματος και των επερχόμενων βημάτων 
   • Η παρουσίαση του προγράμματος εισαγωγής των εκπαιδευτικών και η εξοικείωση των μεντόρων εκπαιδευτικών με αυτό, ώστε να διασφαλιστεί ότι αργότερα θα το χρησιμοποιούν με άνεση 
   • Η διαβεβαίωση ότι ο μέντορας εκπαιδευτικός αντιλαμβάνεται το Πρόγραμμα Εισαγωγής Εκπαιδευτικών ως μια σπονδυλωτή, μη δεσμευτική και ευπροσάρμοστη εργαλειοθήκη, με υλικό που πρέπει να προσαρμόζεται στους ίδιους και στους μαθητευόμενους εκπαιδευτικούς τους
  • Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό υλικό εδώ:

  Project LOOP- Empowering teachers personal, professional and social continuous development through innovative peer-induction programmes (626148-EPP-1- 2020-2- PT-EPPKA3-PI-POLICY)

  This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

  This work is licensed under CC BY-NC-SA 4.0 

  Privacy Policy

  By understanding that the use of your data requires your confidence, we follow the current regulations and the appropriate procedures in the treatment and data protection. Find more here.