ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Θα σχεδιαστεί ένα επίσημο πρόγραμμα ένταξης εκπαιδευτικών, το οποίο θα βασίζεται σε δραστηριότητες καθοδήγησης και θα περιλαμβάνει εργαλεία και πόρους για την υποστήριξη νέων εκπαιδευτικών που βρίσκονται στην αρχή της σταδιοδρομίας τους. 

Το πρόγραμμα θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες/-ουσες να προσαρμοστούν στη νέα κουλτούρα στον χώρο εργασίας, καλύπτοντας επαγγελματικά ζητήματα, νομικά/διοικητικά θέματα του διδακτικού επαγγέλματος και κοινωνικοπολιτιστικές πτυχές που σχετίζονται με τα πρότυπα/διαδικασίες του σχολείου/δικτύου των σχολείων όπου θα διατεθούν οι νέοι/-ες εκπαιδευτικοί. 

Συμβουλευτείτε το πρόγραμμα εισαγωγικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών της χώρας σας εδώ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΝΤΟΡΩΝ

Τα προγράμματα επίσημης κατάρτισης μεντόρων θα δώσουν την ευκαιρία σε έμπειρους/-ες εκπαιδευτικούς και διευθυντές/-ριες σχολείων να ακολουθήσουν μια νέα επιλογή σταδιοδρομίας.

Οι μέντορες θα εκπαιδευτούν ώστε να ενεργούν ως παράγοντες διευκόλυνσης στην ανάπτυξη αποτελεσματικών και επίσημων προγραμμάτων εισαγωγικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. Θα παρέχονται οδηγίες και πόροι για τους μέντορες απευθυνόμενες σε έμπειρους/-ες εκπαιδευτικούς και επικεφαλής σχολείων που επιθυμούν να γίνουν μέντορες των λιγότερο έμπειρων συναδέλφων τους, ακολουθώντας παράλληλα μια νέα επιλογή σταδιοδρομίας. 

Συμβουλευτείτε το πρόγραμμα κατάρτισης μεντόρων της χώρας σας εδώ.

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ LOOP

                                            SPAIN

                GREECE

                                           SLOVENIA

              PORTUGAL

                CROATIA

Έργο LOOP- Ενίσχυση της προσωπικής, επαγγελματικής και κοινωνικής συνεχιζόμενης ανάπτυξης των εκπαιδευτικών μέσω καινοτόμων εισαγωγικών προγραμμάτων επιμόρφωσης (626148-EPP-1- 2020-2- PT-EPPKA3-PI-POLICY)

Αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτός ο ιστότοπος αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.

This work is licensed under CC BY-NC-SA 4.0 

Πολιτική Απορρήτου

Κατανοώντας ότι η χρήση των δεδομένων σας προϋποθέτει την εμπιστοσύνη σας, ακολουθούμε τους ισχύοντες κανονισμούς και τις κατάλληλες διαδικασίες για την επεξεργασία και την προστασία δεδομένων. Μάθετε περισσότερα εδώ.