3 δημόσιες αρχές στον εκπαιδευτικό τομέα, 5 πανεπιστήμια και 4 ερευνητικοί οργανισμοί από 7 ευρωπαϊκές χώρες συνεργάζονται για να συμβάλουν στη στροφή προς μια ολοκληρωμένη πολιτική διδασκαλίας που καλύπτει όλα τα στάδια των εκπαιδευτικών επαγγελμάτων 


ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Διαχείρισης Σχολείων (Πορτογαλία) διασφαλίζει την εφαρμογή μέτρων πολιτικής για τη διαχείριση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στο Υπουργείο Παιδείας. Το όργανο αυτό συνεργάζεται με το Γραφείο του Υπουργού και τη Γραμματεία Παιδείας για τη θέσπιση νομοθεσίας σχετικά με τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη, την αξιολόγηση της απόδοσης των εκπαιδευτικών, καθώς και την προώθηση της κατάρτισης των εκπαιδευτικών στα πορτογαλικά σχολεία.

Ιστοσελίδα: http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-da-educacao-e-ciencia.as

Το Υπουργείο Παιδείας, Επιστήμης και Αθλητισμού (Πορτογαλία) αγωνίζεται για την ανάπτυξη μιας υπεύθυνης κοινωνίας της γνώσης. Δημιουργεί προϋποθέσεις για την ανάπτυξη κοινωνικά υπεύθυνων και χαρούμενων γενεών. Από κοινού με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, το Υπουργείο βοηθά στη δημιουργία μιας ισότιμης, βιώσιμης, δημιουργικής και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία δια βίου μάθησης, προωθεί τη συμβολή των νέων και ενθαρρύνει τη συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες.

Ιστοσελίδα: https://www.gov.si/en/state-authorities/ministries/ministry-of-education-science-and-sport/

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ιδρύθηκε το 2011 με το Νόμο 3966 (ΦΕΚ Α΄ 118/24-05-2011). Αποτελεί Δημόσιο Φορέα Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων και εδρεύει στην Αθήνα.

Το ΙΕΠ παρέχει υποστήριξη στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων σε θέματα που αφορούν την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, τη μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, την κατάρτιση εκπαιδευτικών και την πρόωρη εγκατάλειψη των σχολικών σπουδών.

Για κάθε σχετική πρωτοβουλία ή ενέργεια των υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή των εποπτευόμενων από αυτό φορέων απαιτείται συνεργασία με το ΙΕΠ.

Το ΙΕΠ ασχολείται με την επιστημονική έρευνα και μελέτη των θεμάτων που προαναφέρθηκαν και παρέχει διαρκή επιστημονική και τεχνική υποστήριξη για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της σχετικής εκπαιδευτικής πολιτικής.


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Instituto de Educação (IE) of the School of Universidade de Lisboa (ULisboa)

Το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης (Instituto de Educação) αποτελεί τμήμα του Πανεπιστημίου της Λισαβόνας και επικεντρώνεται στην έρευνα, τη διδασκαλία και την παρέμβαση στη δημόσια σφαίρα, στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Προωθεί την καλύτερη δυνατή τριτοβάθμια εκπαίδευση, παρέχοντας στους φοιτητές του τις κατάλληλες συνθήκες για μάθηση και δράση σε διαφορετικά πλαίσια εκπαίδευσης και κατάρτισης, σε δημόσιες υπηρεσίες, σε εταιρείες και στον τριτογενή τομέα. Η δεσμίδα εκπαίδευσής του απευθύνεται σε ολοένα και περισσότερα κοινά που διαφέρουν μεταξύ τους, από νέους που ξεκινούν τις σπουδές τους στον πρώτο κύκλο σπουδών, μέχρι κι εκείνους που επιδιώκουν να καλλιεργήσουν νέες δεξιότητες κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, ιδιαίτερα μέσω των μεταπτυχιακών σπουδών. Η έρευνα είναι κινητήρια δύναμή του και ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις της εκπαίδευσης και της καινοτομίας παράγοντας διαγνωστική και προοπτική γνώση, που στοχεύει στη δημόσια πολιτική και δράση.

Η έρευνα επικεντρώθηκε στις προκλήσεις της διαφοροποίησης, του εκσυγχρονισμού και της βελτίωσης των εκπαιδευτικών προσφορών και στις πολιτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές διαδικασίες της μεταβολής στην εκπαίδευση. Επεμβαίνει σε πολλούς τομείς εκπαίδευσης, ενώ συμμετέχει έντονα σε ακαδημαϊκά δίκτυα και δίκτυα συνεργασίας στην Ευρώπη και σε πορτογαλόφωνες χώρες, από όπου δέχεται ένα διαρκώς αυξανόμενο αριθμό φοιτητών μεταπτυχιακών σπουδών.

Το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης εργάζεται σκληρά για να αποκτήσει «μια φωνή στη δημόσια δράση», κατορθώνοντας μια ισχυρή παρουσία στους χώρους όπου η εκπαίδευση αξιολογείται, συζητείται και εφαρμόζεται, και ένα «σχολείο ηγέτης», στην εκπαίδευση και την έρευνα, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Iστοσελίδα: http://www.ie.ulisboa.pt/

Το Πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνα είναι το παλαιότερο και μεγαλύτερο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επιστημονικής έρευνας στη Σλοβενία, με την ίδρυσή του να χρονολογείται το 1919. Στεγάζει 41.000 περίπου προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και απασχολεί περίπου 6.000 καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ερευνητές, βοηθούς και διοικητικό προσωπικό σε 23 σχολές και τρεις ακαδημίες τέχνης. 

Iστοσελίδα: https://www.uni-lj.si/university/

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (www.uop.gr) ιδρύθηκε το 2000 (Π.Δ. 13/2000), με έδρα την Τρίπολη. Οι σχολές του Πανεπιστημίου είναι διασκορπισμένες στις πέντε πρωτεύουσες των Νομών της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Σκοπός της ίδρυσης και λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, είναι να συμβάλει δημιουργικά στην ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα με υψηλά πρότυπα ποιότητας, που ανταποκρίνονται στο περιεχόμενο των σπουδών, της έρευνας και της διδασκαλίας ενός σύγχρονου Πανεπιστημίου με εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή εμβέλεια. 

Iστοσελίδα: https://dsep.uop.gr

Το Πανεπιστήμιο LUM Giuseppe Degennaro, που ιδρύθηκε το 2000, είναι ένα από τα πιο φημισμένα Πανεπιστήμια της νότιας Ιταλίας, και παρέχει ανώτερη εκπαίδευση υψηλής ποιότητας στα οικονομικά, τη διοίκηση και τη νομική. Το Τμήμα Διοίκησης του Πανεπιστημίου προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα. Διαθέτει επίσης ένα διεθνές διδακτορικό πρόγραμμα που εστιάζει σε θέματα αειφόρου ανάπτυξης, με τίτλο «Οικονομία και Διαχείριση της Αειφορίας και της Καινοτομίας». Το Πανεπιστήμιο είναι επίσης μέλος του Δικτύου Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. 

Iστοσελίδα: https://www.lum.it/

Στις 21 Μαΐου 1997, το κοινοβούλιο της Καταλονίας ενέκρινε τον νόμο για την αναγνώριση του Πανεπιστημίου Vic. Στις 30 Ιανουαρίου 2014, το πανεπιστήμιο μετονομάστηκε σε Πανεπιστημίου Vic -Κεντρικό Πανεπιστήμιο της Καταλονίας. Το Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε στο κέντρο της Καταλονίας με campus στο Vic, τη Manresa, το Granollers και τη Βαρκελώνη. Συνθέτει όμως ένα δίκτυο γνώσης που υπερβαίνει μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή και αποκτά διεθνή εμβέλεια. Το Πανεπιστήμιο Vic προέκυψε από μια πρωτοβουλία περιφερειακών αρχών και πολιτών για να συνεχίσει μια πανεπιστημιακή παράδοση που ανάγεται στο Μεσαίωνα. Αποτελεί δημόσιο πανεπιστήμιο υπό ιδιωτική διαχείριση και παρέχει δημόσια υπηρεσία στους τομείς της διδασκαλίας, της έρευνας και της μεταβίβασης γνώσης στα πεδία ειδίκευσής του. Αριθμεί 18.000 φοιτητές, οι μισοί εκ των οποίων συμμετέχουν σε προπτυχιακά προγράμματα (40 συνολικά), μεταπτυχιακά προγράμματα (20 συνολικά) και διδακτορικά προγράμματα (10 συνολικά) ενώ οι άλλοι μισοί παρακολουθούν μαθήματα δια βίου μάθησης. Το πανεπιστήμιο διαθέτει 14 έδρες και 30 ερευνητικές ομάδες αναγνωρισμένες από την καταλανική κυβέρνηση. Τα μέλη του πανεπιστημίου που συμμετέχουν στο έργο LOOP ανήκουν στη Σχολή Εκπαίδευσης και σε δύο αναγνωρισμένες ερευνητικές ομάδες με μακρά πορεία σε έργα και διεθνείς δημοσιεύσεις.

Iστοσελίδα: https://www.uvic.cat/en


ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η INOVA+ είναι ένας πορτογαλικός πάροχος υπηρεσιών καινοτομίας που ειδικεύεται στην εκπαίδευση και την κατάρτιση και την ερευνητική και τεχνολογική ανάπτυξη. Έχει σαν αποστολή την παροχή γνώσης, ικανοτήτων διοίκησης, συμπράξεων και τεχνικής και οικονομικής υποστήριξης στους πελάτες της, γνωρίσματα που κρίνονται απαραίτητα για την εκπόνηση επιτυχών έργων καινοτομίας. Με πάνω από 20 έτη εμπειρίας, η INOVA+ απασχολεί περισσότερους από 85 συμβούλους που εδρεύουν σε διαφορετικές τοποθεσίες, συνεργάζεται με ένα ευρύ δίκτυο εταίρων, στους οποίους περιλαμβάνονται Πανεπιστήμια, σχολεία και άλλοι πάροχοι εκπαίδευσης, όπως Ερευνητικά Κέντρα, Δήμους και δημόσιες αρχές κ.λπ.

Iστοσελίδα: https://inova.business/en/

Η IDEC είναι μια συμβουλευτική εταιρεία εκπαίδευσης με έδρα τον Πειραιά. Στις δραστηριότητές της συγκαταλέγονται η εκπαίδευση, η παροχή συμβούλων διοίκησης, η διασφάλιση της ποιότητας, η αξιολόγηση και η ανάπτυξη λύσεων ΤΠΕ τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για τον δημόσιο τομέα. Η IDEC συναναστρέφεται με ΜμΕ, καθώς και με τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες ενός μεγάλου φάσματος τομέων. Συνεργάζεται με περισσότερα από 800 ινστιτούτα σε όλη την Ευρώπη και με περίπου 300 ειδικούς σε συγκεκριμένους τομείς. Η IDEC έχει μακρά εμπειρία σε ευρωπαϊκά έργα, είτε ως συντονιστής είτε ως εταίρος σε διαφορετικά ευρωπαϊκά προγράμματα και Πρωτοβουλίες. Έχει συμβουλευτική εμπειρία στην ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ποιότητας σε ελληνικά κέντρα κατάρτισης και έχει διαπιστευθεί ως κέντρο δια βίου μάθησης. Οι κύριοι τομείς εξειδίκευσής της είναι η παροχή συμβούλων διοίκησης, η διαχείριση ποιότητας, η πιστοποίηση, ο σχεδιασμός εκπαιδευτικού περιεχομένου στα θεμέλια του ECVET, η ανάπτυξη λογισμικού και πολυμέσων, οι διαδικτυακές εφαρμογές, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, το ηλεκτρονικό επιχειρείν και το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Iστοσελίδα: https://idec.gr/

Το Casa do Professor (ή αλλιώς «Σπίτι του Δασκάλου») είναι ένας μη κυβερνητικός σύλλογος, του οποίου η ίδρυση χρονολογείται το 1979, με καθεστώς φορέα κοινής ωφέλειας από το 1999 και χρυσό μετάλλιο αξίας από το 2006. Το 2018, χάρη στη δέσμευσή του στην Αριστεία απέσπασε δύο αστέρια από την Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Διαχείρισης Ποιότητας, μια διάκριση που απονέμεται από την Πορτογαλική Ένωση Ποιότητας, και αποτέλεσε συνεπώς την πρώτη ένωση που έλαβε αυτή τη διεθνή αναγνώριση.

Το Casa do Professor υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς, καθώς και τα 50 σχολικά συγκροτήματά του σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, μέσω της προώθησης κοινωνικά προσανατολισμένων πρωτοβουλιών, της επιστημονικής κατάρτισης και πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. Ο σύλλογος αποσκοπεί στην αναβάθμιση του κύρους των εκπαιδευτικών, γι’ αυτό κι επιδιώκει να εκσυγχρονίσει τις δραστηριότητες με επαγγελματική και κοινωνική παρέμβαση και πολιτιστική δυναμική. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί μόνο με μια διατομεακή προσέγγιση που επιτυγχάνεται με τους εκατό εταίρους τους, από διαφορετικούς γνωσιακούς τομείς. Όλες οι δραστηριότητες κατανέμονται και αποπερατώνονται με υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και βαθιά δέσμευση, ούτως ώστε ο εκπαιδευτικός να νιώθει πάντα σεβαστός και ότι αναγνωρίζεται η αξία του.

Iστοσελίδα: https://casadoprofessor.pt/

Συμμετέχουν ΜΚΟ από το Ζαντάρ της Κροατίας με στόχο την ενθάρρυνση, την προώθηση και την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης σε παιδιά, νέους και ενήλικες, μέσω δεξιοτήτων επιχειρηματολογίας και επικοινωνίας. Υποστηρίζοντας την άτυπη εκπαίδευση, η Ένωση προβλέπει καινοτόμους και εύκολους ως προς την εφαρμογή τρόπους μάθησης, προωθεί και αναπτύσσει τον εθελοντισμό και τη διεθνή συνεργασία ΜΚΟ και άλλων ιδρυμάτων και αυξάνει το επίπεδο συνειδητοποίησης της ανάγκης για εφαρμογή της φιλοσοφίας αυτής προκειμένου να αναπτυχθεί μια κοινωνία των πολιτών. Η Ένωση διοργανώνει σεμινάρια, διαλέξεις, συνέδρια και δημόσια φόρουμ στον τομέα της εκπαίδευσης και αναπτύσσει εκπαιδευτικά υλικά, εγχειρίδια και εκπαιδευτικές μεθοδολογίες ελεύθερης πρόσβασης σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Iστοσελίδα: https://www.petit-philosophy.com/


ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΥΠΟΜΟΝΟΥΜΕ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ!


Έργο LOOP- Ενίσχυση της προσωπικής, επαγγελματικής και κοινωνικής συνεχιζόμενης ανάπτυξης των εκπαιδευτικών μέσω καινοτόμων εισαγωγικών προγραμμάτων επιμόρφωσης (626148-EPP-1- 2020-2- PT-EPPKA3-PI-POLICY)

Αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτός ο ιστότοπος αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.

This work is licensed under CC BY-NC-SA 4.0 

Πολιτική Απορρήτου

Κατανοώντας ότι η χρήση των δεδομένων σας προϋποθέτει την εμπιστοσύνη σας, ακολουθούμε τους ισχύοντες κανονισμούς και τις κατάλληλες διαδικασίες για την επεξεργασία και την προστασία δεδομένων. Μάθετε περισσότερα εδώ.