ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ LOOP ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

TΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

Κατανοώντας ότι η χρήση των προσωπικών σας δεδομένων προϋποθέτει την εμπιστοσύνη σας, ακολουθούμε τους ισχύοντες κανονισμούς και τις κατάλληλες διαδικασίες για την επεξεργασία και την προστασία δεδομένων. 

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τους σκοπούς που προσδιορίζονται παρακάτω, ακολουθώντας τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) και διασφαλίζοντας την εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα των προσωπικών σας δεδομένων. 

Η Πολιτική Απορρήτου που περιγράφεται παρακάτω, προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο η κοινοπραξία του έργου LOOP (LOOP – ενίσχυση της προσωπικής, επαγγελματικής και κοινωνικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών μέσω καινοτόμων εισαγωγικών προγραμμάτων επιμόρφωσης, αριθμός έργου 626148-EPP-1- 2020-2- PT-EPPKA3-PI-POLICY) επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των συνεταίρων της, του προσωπικού που συμμετέχει στα εκπαιδευτικά προγράμματα που παρέχονται στο πλαίσιο του έργου, των εξωτερικών συμμετεχόντων στη φάση της έρευνας γραφείου, των διαδικασιών συν-σχεδιασμού και της φάσης δοκιμών και επικύρωσης του έργου, των εξωτερικών συμμετεχόντων στις δημόσιες προωθητικές εκδηλώσεις του έργου και των επισκεπτών στον ιστότοπό μας (http://empowering-teachers.eu/ ) και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (https://www.facebook.com/LOOP-Empowering-Teachers-106708451640410, https://twitter.com/LoopTeachers

(+) Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;  

The consortium of the LOOP project is responsible for the processing of the personal data of

Η κοινοπραξία του έργου LOOP είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των εταίρων της, των επισκεπτών του ιστότοπου που υποβάλλουν αίτημα επικοινωνίας ή των εξωτερικών συμμετεχόντων σε δραστηριότητες που σχετίζονται με το έργο (έρευνες, συνεντεύξεις, ομάδες εστίασης, διαδικασίες συν-σχεδιασμού, φάσεις δοκιμής και επικύρωσης, 

προωθητικές εκδηλώσεις και συνέδρια κ.λπ.), σύμφωνα με τους όρους της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων – GDPR). Η κοινοπραξία του έργου LOOP δεν μοιράζεται τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται με καμία άλλη οντότητα. 

(+) Πώς συλλέγονται τα προσωπικά σας δεδομένα; 

Δε συλλέγουμε πληροφορίες από επισκέπτες του ιστότοπού μας. Τα προσωπικά δεδομένα θα συλλέγονται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο εάν συμπληρώσετε: 

 • τη φόρμα αίτησης επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του έργου, 
 • οποιεσδήποτε άλλες μορφές συλλογής δεδομένων που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του έργου, 
 • το αίτημα για λήψη του ενημερωτικού δελτίου LOOP, 
 • τη φόρμα εγγραφής για οποιαδήποτε από τις δημόσιες εκδηλώσεις οι οποίες προωθούνται από οποιονδήποτε από τους εταίρους της κοινοπραξίας, 
 • τη λίστα υπογραφών των συμμετεχόντων κατά την παρακολούθηση οποιασδήποτε εκπαιδευτικής εκδήλωσης που προωθείται στο πλαίσιο του έργου, 
 • τη λίστα υπογραφών των συμμετεχόντων όταν παρευρίσκεστε σε οποιαδήποτε δημόσια προωθητική εκδήλωση στο πλαίσιο του έργου. 

(+) Για ποιο σκοπό και για ποιους λόγους μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα; 

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα συλλεχθούν και θα χρησιμοποιηθούν για συγκεκριμένους σκοπούς για τους οποίους παρέχονται, και πιο συγκεκριμένα: για διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την αποτίμηση των αποτελεσμάτων του LOOP, για την παραγωγή εκθέσεων που θα υποβληθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή/και σε οποιοδήποτε από τους εθνικούς φορείς χρηματοδότησης του προγράμματος Erasmus+ (Εκτελεστικό Όργανο Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού) και για την αποστολή ενημερώσεων για την πρόοδο και τα αποτελέσματα του έργου με αυστηρούς όρους που επιλέγετε στο πλαίσιο συναίνεσης που θα βρείτε σε καθεμία από τις ηλεκτρονικές φόρμες σε αυτόν τον ιστότοπο. 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – «GRDP»), πρέπει να υφίσταται μία τουλάχιστον νομική βάση σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για να μπορεί να δικαιολογείται η χρήση προσωπικών δεδομένων. Η νομική βάση που ισχύει για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω σχετικά με το έργο LOOP είναι η συναίνεσή σας. 

(+) Ποια είναι η νομική βάση που ισχύει στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων; 

 • When you have given consent to the processing of your personal data (for this purpose you
 • Όταν έχετε δώσει τη συναίνεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (για το σκοπό αυτό θα σας παρουσιαστεί μια φόρμα συναίνεσης για τη χρήση των δεδομένων σας, η οποία μπορεί στη συνέχεια να ανακληθεί). 
 • Όταν η επεξεργασία κριθεί απαραίτητη για την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων στις οποίες υπόκειται το έργο LOOP. 
 • Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την επίτευξη έννομου συμφέροντος και οι λόγοι για τη χρήση της υπερισχύουν των δικαιωμάτων προστασίας δεδομένων. 
 • Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για να καταθέσουμε, να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε ένα δικαίωμα σε νομικές διαδικασίες εναντίον σας, εμάς τους ίδιους ή τρίτου. 

(+) Ποια προσωπικά δεδομένα μπορούν να συλλεχθούν;

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το είδος συνδεόμενου οργανισμού, τη χώρα διαμονής, την επαγγελματική απασχόληση, την ηλικία, το φύλο ή/και άλλα. 

(+) Πώς εξασφαλίζεται η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων; 

Χρησιμοποιούμε μια σειρά από μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων εργαλείων ελέγχου ταυτότητας, κρυπτογράφησης και ψηφιακών πιστοποιητικών για την προστασία και τη διατήρηση της ασφάλειας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των προσωπικών σας πληροφοριών. Παρόλο που η μετάδοση δεδομένων μέσω Διαδικτύου ή ιστοσελίδων δεν μπορεί να εγγυηθεί μια πλήρη προστασία από παρεμβολές, οι πάροχοι υπηρεσιών μας κι εμείς οι ίδιοι καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να εφαρμόσουμε και να διατηρήσουμε φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα προστασίας για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις προστασίας δεδομένων. Μεταξύ άλλων, έχουμε εφαρμόσει τα εξής: 

 • Προστασία πληροφοριακών συστημάτων με χρήση τειχών προστασίας για την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα. 
 • Συνεχής παρακολούθηση της πρόσβασης σε πληροφοριακά συστήματα για τον εντοπισμό και την πρόληψη της κατάχρησης των προσωπικών σας δεδομένων.

(+) Για πόσο διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα; 

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας μόνο για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ισχύει ο σκοπός για τον οποίο συλλέχθηκαν. Μόλις συμπληρωθεί το μέγιστο χρονικό διάστημα διατήρησης, τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμείνουν οριστικά ανώνυμα (τα ανώνυμα δεδομένα ενδέχεται να αποθηκευτούν) ή θα καταστραφούν με ασφάλεια. 

Για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν από τη συλλογή της συναίνεσή σας ή την τελευταία φορά που συνδεθήκατε (όποιο από τα παραπάνω πραγματοποιηθεί τελευταίο) και εάν, εντός της περιόδου αυτής, δεν έχετε αποσύρει τη συναίνεσή σας. 

Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται στους προστατευμένους εξυπηρετητές των παρόχων υπηρεσιών μας, με αποκλειστική πρόσβαση και χρήση σύμφωνα με τις πολιτικές και τα πρότυπά μας (ή ισοδύναμες πολιτικές και πρότυπα των παρόχων υπηρεσιών μας).

(+) Πώς να αλλάξετε ή να αφαιρέσετε τη συναίνεσή σας; 

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αλλάξετε ή να αποσύρετε τη συναίνεσή σας χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα. Μετά την πλήρη κατάργηση της δήλωσης συγκατάθεσής σας δε θα επικοινωνούμε ή θα σας αποστέλλουμε πλέον ενημερωτικά δελτία για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. 

(+) Ποια είναι τα δικαιώματά σας αναφορικά με την προστασία δεδομένων και την υποβολή καταγγελίας στην εποπτική αρχή; 

Εάν έχετε τυχόν ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, επικοινωνήστε με τον συντονιστή του έργου μέσω της Ηλεκτρονικής Φόρμας Επικοινωνίας που θα βρείτε διαθέσιμη από τον παρακάτω σύνδεσμο https://empowering-teachers.eu/contact-us/ 

Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε: 

 • Να σας παραδώσουμε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία. 
 • Να σας αποστείλουμε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που είχατε εισάγει. 
 • Να σας αποστείλουμε τα προσωπικά δεδομένα που έχετε μεταβιβάσει σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας κατόπιν αιτήματός σας. 
 • Οποιαδήποτε ανακρίβεια στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε. 
 • Διαγραμμένα προσωπικά δεδομένα των οποίων η χρήση δεν είναι πλέον νόμιμη. 
 • Περιορίζουμε τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μέχρι να διερευνηθεί η καταγγελία. 

Η άσκηση αυτών των δικαιωμάτων υπόκειται σε ορισμένες εξαιρέσεις που αποσκοπούν στη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος 

(πρόληψη ή ανίχνευση εγκλημάτων) ή του δικού μας συμφέροντός (διατήρηση του επαγγελματικού απορρήτου). 

Εάν ασκήσετε κάποιο από αυτά τα δικαιώματα, θα προχωρήσουμε στην προβλεπόμενη ανάλυση και θα απαντήσουμε εντός ενός (1) μηνός. 

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων ή με την απάντησή μας μετά την άσκηση οποιουδήποτε από αυτά τα δικαιώματα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή. 

(+) Διαθέσιμοι σύνδεσμοι στον ιστότοπο και την πλατφόρμα εκμάθησης 

Ο ιστότοπός μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους που σας επιτρέπουν να επισκέπτεστε εύκολα άλλους ιστότοπους που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Ωστόσο, από τη στιγμή που χρησιμοποιήσετε τους συνδέσμους αυτούς για να αποχωρήσετε από τον ιστότοπό μας, θα πρέπει να αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχουμε καμία δικαιοδοσία στο νέο ιστότοπο που επισκέπτεστε. Ως εκ τούτου, οι εταίροι της κοινοπραξίας του έργου LOOP δεν μπορούν να είναι υπεύθυνοι για την προστασία και την ιδιωτικότητα οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχετε κατά την επίσκεψή σας σε τέτοιους ιστότοπους και τέτοιοι ιστότοποι δε διέπονται από αυτήν την πολιτική απορρήτου. Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί και να ελέγξετε την πολιτική απορρήτου που ισχύει για τον εν λόγω ιστότοπο.

(+) Cookies 

Δεν χρησιμοποιούμε cookies για σκοπούς εντοπισμού τοποθεσίας.