Η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος LOOP στην Ελλάδα

Τον Οκτώβριο του 2022 επιλέχθηκαν τα σχολεία της πιλοτικής φάσης εφαρμογής του προγράμματος LOOP στην Ελλάδα. Συνολικά συμμετείχαν 80 σχολεία (30 στην πειραματική ομάδα και 50 στην ομάδα ελέγχου) από όλες τις βαθμίδες και τις περιοχές της χώρας. Από αυτά τα σχολεία στο πρόγραμμα συμμετείχαν συνολικά 166 έμπειροι εκπαιδευτικοί ως μέντορες και 197 νέοι εκπαιδευτικοί ως μεντορευόμενοι. 

Κατά την περίοδο του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου όλοι οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε επιμορφωτικές συναντήσεις για το πρόγραμμα. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 14 τέτοιες επιμορφωτικές συναντήσεις με διάφορες ομάδες μεντόρων και νέων εκπαιδευτικών.  

Μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων και συγκεκριμένα από τα μέσα Ιανουαρίου του 2023 έως και τον Ιούνιο, δηλαδή το τέλος της σχολικής χρονιάς 2022-23 πραγματοποιήθηκε επί έξι μήνες η πιλοτική φάση εφαρμογής του προγράμματος LOOP. Κατά τη διάρκεια αυτής της πιλοτικής εφαρμογής μέντορες και νέοι εκπαιδευτικοί συνεργάστηκαν στην εφαρμογή του Προγράμματος Εισαγωγής στο Επάγγελμα Νέων Εκπαιδευτικών (New Teachers’ Induction Programme) το οποίο αναπτύχθηκε στην προηγούμενη φάση του προγράμματος. Το πρόγραμμα περιλάμβανε 14 θεματικές ενότητες και στα σχολεία δόθηκε ένας πλήρης σχετικός οδηγός με υλικό για όλες αυτές τις ενότητες.  

Το πρόγραμμα LOOP καλύπτει ένα σημαντικό κενό στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα όπου η εισαγωγή του θεσμού του μέντορα είναι πολύ πρόσφατη, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα υποστήριξη των μεντόρων και εισαγωγής των νέων εκπαιδευτικών στο επάγγελμα. 

Το βασικό συμπέρασμα που προέκυψε από την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος LOOP είναι ότι αποτελεί ανάγκη η ύπαρξη ενός δομημένου προγράμματος το οποίο να υποστηρίζει τη σχέση μεντόρων νέων-εκπαιδευτικών κατά τη φάση της εισαγωγής των τελευταίων στο επάγγελμα. Η εμπειρία της πιλοτικής εφαρμογής έδειξε ότι όταν οι εκπαιδευτικοί και τα σχολεία υποστηρίζονται κατάλληλα μπορούν να κάνουν πολύ σημαντικά πράγματα. Όλοι οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα διατύπωσαν την άποψη ότι θα ήθελαν να δουν το πρόγραμμα LOOP να υιοθετείται στο μέλλον και ως εθνική πολιτική για όλα τα σχολεία της χώρας.