POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES PER AL PROJECTE LOOP I EL LLOC WEB

TRACTAMENT I PROTECCIÓ DE DADES

Entenent que l’ús de les vostres dades requereix la vostra confiança, seguim la normativa vigent i els procediments adequats en el tractament i protecció de dades.  

Només utilitzarem les vostres dades personals per als fins que identifiquem a continuació, seguint el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i garantint la confidencialitat i integritat de les vostres dades personals.

La Política de Privacitat descrita a continuació, estableix com el consorci del projecte LOOP (LOOP – Empowering teachers personal, professional and social continuous development through innovative peer-induction programmes, Projecte número 626148-EPP-1-2020-2-PT-EPPKA3- PI-POLICY) tracta les dades personals dels seus socis, el personal que participa en els cursos de formació impartits en el marc del projecte, els participants externs a la fase de recerca documental, les sessions de codisseny i la fase de prova i validació del projecte, els participants externs als actes de difusió pública del projecte, els visitants del nostre lloc web (http: //empowering-teachers. eu/) i els mitjans socials (https://www.facebook.com/LOOP-Empowering-Teachers-106708451640410, https://twitter.com/LoopTeachers) 

(+) ¿Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals? 

El consorci del projecte LOOP és responsable del tractament de les dades personals dels seus socis, dels visitants del lloc web que presentin una sol·licitud de contacte o dels participants externs a les activitats relacionades amb el projecte (enquestes, entrevistes, grups focals, sessions de codisseny, fase de prova i validació, esdeveniments de difusió i conferències, etc.), seguint els termes de la legislació de protecció de dades vigent a la Unió Europea (el Reglament General de Protecció de Dades – GDPR). El consorci del projecte LOOP no comparteix les dades personals proporcionades amb cap altra entitat.

(+) Com es recullen les vostres dades personals?

No recollim informació dels visitants del nostre lloc web. Les dades personals es recolliran i tractaran només si omple: 

 • el formulari de sol·licitud de contacte disponible al lloc web del projecte,
 • qualsevol altre formulari i format de recollida de dades disponible al lloc web del projecte,
 • la sol·licitud de rebre el butlletí informatiu de LOOP,
 • el formulari d’inscripció a qualsevol dels actes públics promoguts per qualsevol dels socis del consorci,
 • la llista de signatures dels participants quan assisteixin a qualsevol esdeveniment de formació promogut en el marc del projecte,
 • la llista de signatures dels participants que assisteixin a qualsevol acte públic de difusió promogut en el marc del projecte.

(+) Amb quina finalitat i per quins motius es poden utilitzar les vostres dades personals? 

Les vostres dades personals es recolliran i utilitzaran per a les finalitats específiques per a les quals es faciliten les dades, és a dir: per a les consultes de les parts interessades sobre l’avaluació dels resultats de la LOOP, sobre l’elaboració d’informes que es presentaran a la Comissió Europea i/o a qualsevol dels organismes nacionals de finançament del programa Erasmus+ (Agència Executiva en l’àmbit Educatiu, Audiovisual i Cultural) i per enviar actualitzacions sobre el progrés i els resultats del projecte en els termes estrictes que seleccioneu a la casella de consentiment inclosa a cadascun dels formularis en línia d’aquest lloc web.

D’acord amb la legislació de protecció de dades vigent a la Unió Europea (el Reglament General de Protecció de Dades – RGPD), l’ús de les dades personals ha d’estar justificat sota almenys una base legal per al tractament de les dades personals. La base jurídica aplicable a la recollida i ús de les vostres dades personals per als fins descrits anteriorment en relació amb el projecte LOOP és el seu consentiment.

(+) Quina és la base jurídica per al tractament de les dades personals?

 • Quan hagueu donat el vostre consentiment per al tractament de les vostres dades personals (per a això se us presentarà un formulari de consentiment per a l’ús de les vostres dades, consentiment que podreu retirar posteriorment);
 • Quan el tractament sigui necessari per complir les obligacions legals a què està subjecte el projecte LOOP;
 • Quan el tractament és necessari per aconseguir un interès legítim i les nostres raons per al seu ús prevalen sobre els drets de protecció de dades;
 • Quan el tractament sigui necessari per testificar, exercir o defensar un dret en un procediment judicial contra vostè, nosaltres o un tercer.

(+) Quines dades personals es poden recollir?

Les dades personals recollides poden incloure el vostre nom, adreça de correu electrònic, tipus d’organització d’afiliació, país de residència, ocupació professional, edat, sexe i/o altres.

(+) Com mantenim la seguretat de les vostres dades personals?

Utilitzem una varietat de mesures de seguretat, incloent eines d’autenticació, encriptació i certificats digitals per ajudar a protegir i mantenir la seguretat, integritat i disponibilitat de la vostra informació personal. Encara que la transmissió de dades a través d’Internet o d’un lloc web no pot garantir una seguretat total contra intrusions, nosaltres i els nostres proveïdors de serveis fem tot el possible per aplicar i mantenir salvaguardes físiques, electròniques i de procediment per protegir les vostres dades personals de acord amb els requisits de protecció de dades aplicables. Entre altres, hem implementat les següents:

 • Protecció dels sistemes de tecnologia de la informació mitjançant tallafocs per evitar l’accés no autoritzat a les vostres dades personals. 
 • Supervisió contínua de l’accés als sistemes de tecnologia de la informació per prevenir, detectar i evitar l’ús indegut de les vostres dades personals.

(+) Quant de temps conservem les vostres dades personals? 

Conservem les vostres dades només durant el període en què és vàlida la finalitat per a la qual van ser recollides. Un cop assolit el període màxim de conservació, les vostres dades personals s’anonimitzaran de forma irrevocable (les dades anonimitzades poden emmagatzemar-se) o es destruiran de forma segura.

Per a les finalitats descrites en aquesta Política de Privadesa, les seves dades personals es conservaran des de la recollida del seu consentiment, o des del darrer contacte realitzat (el que passi en darrer lloc) i si, dins d’aquest període, no han retirat el seu consentiment.

Les vostres dades personals s’emmagatzemen als servidors protegits dels nostres proveïdors/prestadors de serveis, accedint-hi i utilitzant-los exclusivament sota les nostres polítiques i normes (o polítiques i normes equivalents dels nostres proveïdors/prestadors de serveis). 

(+) Com canviar o eliminar el consentiment?

En qualsevol moment podeu modificar o retirar el vostre consentiment, amb efecte per al futur. En retirar completament les seves declaracions de consentiment deixarà de ser contactat i de rebre comunicacions per als fins descrits en aquesta Política de Privadesa. 

(+) Quins són els vostres drets a la protecció de dades I a presentar una reclamació davant l’autoritat de control?

Si teniu alguna pregunta sobre l’ús que fem de les vostres dades personals, poseu-vos en contacte amb el coordinador del projecte a través del formulari de contacte en línia disponible aquí https://empowering-teachers.eu/ca/contact-us/

Subjecte a certes condicions, pot tenir dret a sol·licitar-nos que: 

 • Que us proporcionem informació addicional sobre l’ús que fem de les vostres dades personals;
 • Que se li proporcioni una còpia de les dades personals facilitades;
 • Que se li facilitin les dades personals que ha proporcionat a un altre responsable del tractament a petició seva;
 • Qualsevol inexactitud a les dades personals que conservem;
 • L’eliminació de dades personals l’ús de les quals ja no és legítim;
 • Limitar l’ús de les vostres dades personals fins que s’investigue la reclamació.

L‟exercici d‟aquests drets està subjecte a certes excepcions destinades a salvaguardar l‟interès públic (prevenció o detecció de delictes) o el nostre interès (manteniment del secret professional).

Si exerciu algun d’aquests drets, l’analitzarem i respondrem en el termini d’un (1) mes.

Si no esteu satisfet amb l’ús que fem de les vostres dades personals o amb la nostra resposta després d’exercir qualsevol d’aquests drets, d’acord amb la legislació vigent, teniu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control de dades. (Comissão Nacional de Protecção de Dados – CNPD).  

(+) Enllaços disponibles al lloc web I a la plataforma d’aprenentatge 

El nostre lloc web pot contenir enllaços que us permetin visitar fàcilment altres llocs web d’interès. No obstant això, un cop hagueu utilitzat aquests enllaços per sortir del nostre lloc, ha de tenir en compte que no tenim cap control sobre aquest lloc web. Per tant, els socis del consorci del projecte LOOP no poden responsabilitzar-se de la protecció i la privadesa de la informació que vostè proporcioni en visitar aquests llocs i aquests no es regeixen per aquesta declaració de privadesa. Heu de tenir cura i consultar la declaració de privadesa aplicable al lloc web en qüestió.

(+) Cookies 

No utilitzem cookies amb finalitats de seguiment