POLITIKA ZASEBNOSTI PODATKOV ZA PROJEKT LOOP IN PROJEKTNO SPLETNO STRAN

OBRAVNAVA IN VARSTVO PODATKOV

Ker se zavedamo, da uporaba vaših osebnih podatkov zahteva vaše zaupanje, upoštevamo veljavne predpise in ustrezne postopke pri obdelavi in varstvu podatkov.

Vaše osebne podatke bomo uporabljali le za namene, ki jih navajamo v nadaljevanju, pri čemer bomo upoštevali Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) ter zagotovili zaupnost in celovitost vaših osebnih podatkov.

Politika zasebnosti, opisana v nadaljevanju, določa, kako konzorcij projekta LOOP (LOOP – Empowering teachers personal, professional and social continuous development through innovative peer-induction programmes, številka projekta 626148-EPP-1-2020-2-PT-EPPKA3-PI-POLICY) obravnava osebne podatke svojih partnerjev, osebja, ki se udeležuje usposabljanj, zagotovljenih v okviru projekta, zunanjih udeležencev v fazi pregleda dokumentacije, sejah sooblikovanja ter fazi testiranja in potrjevanja projekta, zunanjih udeležencev dogodkov javnega razširjanja projekta, obiskovalcev našega spletišča
(http://empowering-teachers.eu/ ) in družbenih omrežij (https://www.facebook.com/LOOP-Empowering-Teachers-106708451640410, https://twitter.com/LoopTeachers)

(+) Kdo je odgovoren za obdelavo vaših osebnih podatkov?

Konzorcij projekta LOOP je odgovoren za obdelavo osebnih podatkov svojih partnerjev, obiskovalcev spletnega mesta, ki predložijo zahtevo za stik, ali zunanjih udeležencev dejavnosti, povezanih s projektom (ankete, intervjuji, fokusne skupine, seje sooblikovanja, faza testiranja in potrjevanja, dogodki za razširjanje in konference itd.), v skladu s pogoji zakonodaje o varstvu podatkov, ki velja v Evropski uniji (Splošna uredba o varstvu podatkov – GDPR). Konzorcij projekta LOOP posredovanih osebnih podatkov ne deli z nobenim drugim subjektom. 

(+) Kako se zbirajo vaši osebni podatki?

Od obiskovalcev našega spletnega mesta ne zbiramo podatkov. Osebni podatki se zbirajo in obdelujejo le, če izpolnite: 

  • obrazec za prijavo, ki je na voljo na spletnem mestu projekta,
  • vse druge obrazce in oblike zbiranja podatkov, ki so na voljo na spletnem mestu projekta,
  • prošnjo za prejemanje glasila LOOP,
  • obrazec za prijavo na katerega koli od javnih dogodkov, ki jih spodbuja kateri koli od partnerjev konzorcija,
  • seznam podpisov udeležencev, ki se udeležijo katerega koli dogodka usposabljanja, spodbujenega v okviru projekta,

seznam podpisov udeležencev, ki se udeležijo katerega koli dogodka za javno razširjanje informacij, ki se spodbuja v okviru projekta.

(+) Za kakšen namen in na kakšni podlagi se lahko uporabljajo vaši osebni podatki?

Vaši osebni podatki se bodo zbirali in uporabljali za posebne namene, za katere so bili posredovani, in sicer: za posvetovanja z zainteresiranimi stranmi o oceni rezultatov programa LOOP, za pripravo poročil, ki jih je treba predložiti Evropski komisiji in/ali kateremu koli nacionalnemu organu za financiranje programa Erasmus+ (Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo), ter za pošiljanje posodobitev o napredku in rezultatih projekta pod pogoji, ki jih izberete v polju za soglasje v vsakem od spletnih obrazcev na tem spletišču.

V skladu z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov v Evropski uniji (Splošna uredba o varstvu podatkov – GRDP) mora biti uporaba osebnih podatkov utemeljena z vsaj eno pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov. Pravna podlaga, ki se uporablja za zbiranje in uporabo vaših osebnih podatkov za zgoraj opisane namene v zvezi s projektom LOOP, je vaša privolitev.

(+) Kakšna je pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov?

• Podano soglasje za obdelavo svojih osebnih podatkov (v ta namen boste prejeli obrazec za soglasje za uporabo vaših podatkov, ki ga lahko pozneje prekličete);
• Izpolnjevanje zakonskih obveznosti, ki veljajo za projekt LOOP.
• Doseganje zakonitega interesa, kjer razlogi za uporabo prevladajo nad vašimi pravicami do varstva podatkov.
• Potreba po pripravi našega pričanja, uveljavljanja ali obrambe pravic v sodnem postopku proti vam, nam ali tretji osebi.

(+) Katere osebne podatke je mogoče zbrati?

Zbrani osebni podatki lahko vključujejo vaše ime, e-poštni naslov, vrsto organizacije, v katero ste vključeni, državo prebivališča, poklic, starost, spol in/ali drugo.

(+) Kako zagotavljamo varnost vaših osebnih podatkov?

Uporabljamo različne varnostne ukrepe, vključno z orodji za preverjanje pristnosti, šifriranjem in digitalnimi potrdili, da bi zaščitili in ohranili varnost, celovitost in razpoložljivost vaših osebnih podatkov. Čeprav prenos podatkov prek interneta ali spletnega mesta ne more zagotoviti popolne varnosti pred vdori, si mi in naši ponudniki storitev prizadevamo za izvajanje in vzdrževanje fizičnih, elektronskih in postopkovnih zaščitnih ukrepov za zaščito vaših osebnih podatkov v skladu z veljavnimi zahtevami za varstvo podatkov. Med drugim smo vpeljali naslednje:

• zaščito sistemov informacijske tehnologije s požarnimi zidovi za preprečevanje nepooblaščenega dostopa do vaših osebnih podatkov;
• stalno spremljanje dostopa do sistemov informacijske tehnologije za preprečevanje, odkrivanje in preprečevanje zlorabe vaših osebnih podatkov.

(+) Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?

Vaše podatke hranimo le za obdobje, v katerem velja namen, za katerega so bili zbrani. Ko bo najdaljše obdobje hrambe doseženo, bodo vaši osebni podatki nepreklicno anonimizirani (anonimizirani podatki se lahko shranijo) ali varno uničeni.

Za namene, opisane v tem pravilniku o zasebnosti, bodo vaši osebni podatki shranjeni od zbiranja privolitve ali od zadnjega vzpostavljenega stika (kar nastopi kasneje) in če v tem obdobju niso preklicali svoje privolitve.

Vaši osebni podatki so shranjeni na zaščitenih strežnikih naših dobaviteljev/ponudnikov storitev, do katerih dostopamo in jih uporabljamo izključno v skladu z našimi pravili in standardi (ali enakovrednimi pravili in standardi naših dobaviteljev/ponudnikov storitev).

(+) Kako spremeniti ali odstraniti soglasje?

Svojo privolitev lahko kadar koli spremenite ali prekličete z učinkom za prihodnost. Po popolnem preklicu izjave o soglasju z vami ne bomo več stopili v stik in prejemali sporočil za namene, opisane v tem pravilniku o zasebnosti.

(+) Kakšne so vaše pravice do varstva podatkov in vložitve pritožbe pri nadzornem organu?

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z našo uporabo vaših osebnih podatkov, se obrnite na koordinatorja projekta prek spletnega kontaktnega obrazca, ki je na voljo tukaj: https://empowering-teachers.eu/contact-us/.

Pod določenimi pogoji imate lahko pravico, da od nas zahtevate, da:

• vam zagotovimo dodatne informacije o tem, kako uporabljamo vaše osebne podatke;
• vam zagotovimo kopijo posredovanih osebnih podatkov;
• vam na vašo zahtevo posredujemo osebne podatke, ki ste jih posredovali drugemu upravljavcu;
• odpravimo morebitne netočnosti v osebnih podatkih, ki jih hranimo;
• izbrišemo osebne podatki, katerih uporaba ni več zakonita;
• omejimo način uporabe vaših osebnih podatkov, dokler se pritožba ne preuči.

Za uveljavljanje teh pravic veljajo nekatere izjeme, namenjene zaščiti javnega interesa (preprečevanje ali odkrivanje kaznivih dejanj) ali našega interesa (ohranjanje poklicne skrivnosti).

Če uveljavljate katero koli od teh pravic, jo bomo analizirali in se nanjo odzvali v enem (1) mesecu.

Če po uveljavljanju katere koli od teh pravic niste zadovoljni z našo uporabo vaših osebnih podatkov ali našim odzivom, lahko v skladu z veljavno zakonodajo vložite pritožbo pri nadzornem organu (Comissão Nacional de Protecção de Dados – CNPD).

(+) Razpoložljive povezave na spletnem mestu in učni platformi

Naše spletno mesto lahko vsebuje povezave, ki vam omogočajo enostaven obisk drugih zanimivih spletnih mest. Ko s temi povezavami zapustite naše spletno mesto, morate upoštevati, da nad tem spletnim mestom nimamo nikakršnega nadzora. Zato partnerji konzorcija projekta LOOP ne morejo biti odgovorni za zaščito in zasebnost kakršnih koli podatkov, ki jih posredujete med obiskom takšnih spletnih mest, in teh spletnih mest ne ureja ta izjava o zasebnosti. Bodite previdni in si oglejte izjavo o zasebnosti, ki velja za zadevno spletno mesto.

(+) Piškotki

Na spletni strani ne uporabljamo piškotkov za sledenje.