IMPLEMENTACIÓ DE POLÍTIQUES EDUCATIVES

ANÀLISI DELS ANTECEDENTS

ANÀLISI DELS ANTECEDENTS

S’ha dut a terme una anàlisi en profunditat de l’estat de l’art a nivell nacional, centrant-se en les eines i programes que permeten el desenvolupament professional del professorat, amb especial atenció als programes de tutoria i inducció que aborden l’aprenentatge entre iguals.      

Consulteu els informes nacionals (GrèciaCroàcia, ItàliaPortugal, Espanyol,  AlemanyaEslovènia) i l’informe comparatiu . A més, també hi ha disponible un catàleg de bones pràctiques aquí.

MODEL LOOP

Es dissenyarà un model per a la inducció i la progressió professional del professorat.
Es presentarà un marc que remet als conceptes, l’estructura, els objectius i les característiques que han de complir els dos instruments de política educativa (el programa d’inducció de professorat i un programa de capacitació de mentors i mentores).

Consulteu el model LOOP aquí.

IMPLEMENTACIÓ DE POLÍTIQUES EDUCATIVES

Els instruments de política educativa LOOP i el model d’intervenció (programes d’iniciació de professorat i un programa de mentors) es provaran mitjançant treballs de camp en entorns escolars reals.

Consulteu els informes nacionals amb els resultats de la experimentació i l’informe comparatiu.

Disponible properament

INFORMES DE POLÍTICA EDUCATIVA

INFORMES DE POLÍTICA EDUCATIVA

Es publicaran periòdicament informes de política educativa en els quals s’analitzaran els resultats, les conclusions i les lliçons apreses en el treball de camp.

Aquests informes reflectiran els avanços i l’adquisició de coneixements a través de l’experimentació.

Consulteu els tres informes polítics

INFORMES DE POLÍTICA EDUCATIVA

LLIBRE BLANC

Es publicarà un llibre blanc amb  recomanacions d’actuació política per a un enfocament més precís dels programes d’iniciació de professorat basat en les conclusions del treball de camp, que donarà suport a l’ampliació, l’explotació i la integració de les mesures polítiques de LOOP en els diferents nivells que s’explorin.

Consulteu el llibre blanc LOOP

Disponible properament

Projecte LOOP- Potenciar el desenvolupament continuat personal, professional i social del professorat a través de programes innovadors d’inducció entre iguals .

(626148-EPP-1- 2020-2- PT-EPPKA3-PI-POLICY)

Aquest projecte ha estat finançat amb el suport de la Comissió Europea. Aquest lloc web reflecteix únicament les opinions de l’autor, i la Comissió no es fa responsable de l’ús que es pugui fer de la informació que conté.

Política de privacitat

Entenent que l’ús de les vostres dades requereix la vostra confiança, seguim la normativa vigent i els procediments adequats en el tractament i protecció de dades. Trobareu més informació aquí.