IMPLEMENTACIÓ DE POLÍTIQUES EDUCATIVES

ANÀLISI DELS ANTECEDENTS

ANÀLISI DELS ANTECEDENTS

S’ha dut a terme una anàlisi en profunditat de l’estat de l’art a nivell nacional, centrant-se en les eines i programes que permeten el desenvolupament professional del professorat, amb especial atenció als programes de tutoria i inducció que aborden l’aprenentatge entre iguals.      

Consulteu els informes nacionals (GrèciaCroàcia, ItàliaPortugal, Espanyol,  AlemanyaEslovènia) i l’informe comparatiu . A més, també hi ha disponible un catàleg de bones pràctiques aquí.

MODEL LOOP

Es dissenyarà un model per a la inducció i la progressió professional del professorat.
Es presentarà un marc que remet als conceptes, l’estructura, els objectius i les característiques que han de complir els dos instruments de política educativa (el programa d’inducció de professorat i un programa de capacitació de mentors i mentores).

Consulteu el model LOOP aquí.

IMPLEMENTACIÓ DE POLÍTIQUES EDUCATIVES

Els instruments de política educativa LOOP i el model d’intervenció (programes d’iniciació de professorat i un programa de mentors) es provaran mitjançant treballs de camp en entorns escolars reals.

Consulteu els informes nacionals amb els resultats de la experimentació (Grecia, Croacia, Italia, Portugal, España, Eslovenia) i l’informe comparatiu.

INFORMES DE POLÍTICA EDUCATIVA

INFORMES DE POLÍTICA EDUCATIVA

Es publicaran periòdicament informes de política educativa en els quals s’analitzaran els resultats, les conclusions i les lliçons apreses en el treball de camp.

Aquests informes reflectiran els avanços i l’adquisició de coneixements a través de l’experimentació.

Consulteu els tres informes polítics

INFORMES DE POLÍTICA EDUCATIVA II: Nous instruments polítics: un model per a la incorporació i la progressió professional del professorat 

LLIBRE BLANC

Es publicarà un llibre blanc amb  recomanacions d’actuació política per a un enfocament més precís dels programes d’iniciació de professorat basat en les conclusions del treball de camp, que donarà suport a l’ampliació, l’explotació i la integració de les mesures polítiques de LOOP en els diferents nivells que s’explorin.

Consulteu el llibre blanc LOOP.

Video

Projecte LOOP- Potenciar el desenvolupament continuat personal, professional i social del professorat a través de programes innovadors d’inducció entre iguals .

(626148-EPP-1- 2020-2- PT-EPPKA3-PI-POLICY)

Aquest projecte ha estat finançat amb el suport de la Comissió Europea. Aquest lloc web reflecteix únicament les opinions de l’autor, i la Comissió no es fa responsable de l’ús que es pugui fer de la informació que conté.

This work is licensed under CC BY-NC-SA 4.0 

Política de privacitat

Entenent que l’ús de les vostres dades requereix la vostra confiança, seguim la normativa vigent i els procediments adequats en el tractament i protecció de dades. Trobareu més informació aquí.