CARRERA DOCENT

PROGRAMES D’INDUCCIÓ DEL PROFESSORAT

Es dissenyarà un programa formal d’iniciació de professorat, basat en activitats de tutoria i que inclourà eines i recursos per a fer costat al professorat novell que inicien la seva carrera.
El programa permetrà a els/les participants adaptar-se a la seva professió i a la nova cultura del lloc de treball, abastant qüestions professionals, temes legals/administratius de la professió docent i aspectes socioculturals relacionats amb les normes/processos dels centres educatius on s’assignarà el nou professorat.

Consulteu el programa d’inducció del professorat al vostre país.

PROGRAMA DE CAPACITACIÓ DE MENTORS I MENTORES

Els programes de formació formal dels mentors oferiran l’oportunitat al professorat i a les direccions amb experiència, d’incorporar una nova opció professional.
Es formarà als mentors perquè actuïn com a facilitadors en el desplegament de programes eficaços i formals d’iniciació del professorat. El programa estarà dotat de directrius per als mentors i de recursos per al seu ús, dedicats al professorat experimentat i a les direccions de centres educatius que desitgin convertir-se en mentors dels seus companys menys experimentats al mateix temps que adquireixen una nova opció professional.

Consulteu el programa de mentoria al vostre país

TESTIMONIS DELS PROFESSORS

                                          SPAIN

                GREECE

                                            SLOVENIA

              PORTUGAL

               CROATIA

Projecte LOOP- Potenciar el desenvolupament continuat personal, professional i social del professorat a través de programes innovadors d’inducció entre iguals .

(626148-EPP-1- 2020-2- PT-EPPKA3-PI-POLICY)

Aquest projecte ha estat finançat amb el suport de la Comissió Europea. Aquest lloc web reflecteix únicament les opinions de l’autor, i la Comissió no es fa responsable de l’ús que es pugui fer de la informació que conté.

This work is licensed under CC BY-NC-SA 4.0 

Política de privacitat

Entenent que l’ús de les vostres dades requereix la vostra confiança, seguim la normativa vigent i els procediments adequats en el tractament i protecció de dades. Trobareu més informació aquí.