CARRERA DOCENT

PROGRAMES D’INDUCCIÓ DEL PROFESSORAT

Es dissenyarà un programa formal d’iniciació de professorat, basat en activitats de tutoria i que inclourà eines i recursos per a fer costat al professorat novell que inicien la seva carrera.
El programa permetrà a els/les participants adaptar-se a la seva professió i a la nova cultura del lloc de treball, abastant qüestions professionals, temes legals/administratius de la professió docent i aspectes socioculturals relacionats amb les normes/processos dels centres educatius on s’assignarà el nou professorat.

Consulteu el programa d’inducció del professorat al vostre país.

PROGRAMA DE CAPACITACIÓ DE MENTORS I MENTORES

Els programes de formació formal dels mentors oferiran l’oportunitat al professorat i a les direccions amb experiència, d’incorporar una nova opció professional.
Es formarà als mentors perquè actuïn com a facilitadors en el desplegament de programes eficaços i formals d’iniciació del professorat. El programa estarà dotat de directrius per als mentors i de recursos per al seu ús, dedicats al professorat experimentat i a les direccions de centres educatius que desitgin convertir-se en mentors dels seus companys menys experimentats al mateix temps que adquireixen una nova opció professional.

Consulteu el programa de mentoria al vostre país

Projecte LOOP- Potenciar el desenvolupament continuat personal, professional i social del professorat a través de programes innovadors d’inducció entre iguals .

(626148-EPP-1- 2020-2- PT-EPPKA3-PI-POLICY)

Aquest projecte ha estat finançat amb el suport de la Comissió Europea. Aquest lloc web reflecteix únicament les opinions de l’autor, i la Comissió no es fa responsable de l’ús que es pugui fer de la informació que conté.

This work is licensed under CC BY-NC-SA 4.0 

Política de privacitat

Entenent que l’ús de les vostres dades requereix la vostra confiança, seguim la normativa vigent i els procediments adequats en el tractament i protecció de dades. Trobareu més informació aquí.