OPĆA UREDBA O ZAŠTITI PODATAKA ZA LOOP PROJEKT I STRANICU

OBRADA I ZAŠTITA PODATAKA

Shvaćajući da korištenje Vaših podataka zahtijeva Vaše povjerenje, slijedimo aktualne propise i odgovarajuće postupke u obradi i zaštiti podataka.

Vaše osobne podatke koristit ćemo samo u svrhe koje smo u nastavku identificirali, slijedeći Opću uredbu o zaštiti podataka (GDPR) i osiguravajući povjerljivost i integritet vaših osobnih podataka.

Dolje opisana Pravila privatnosti utvrđuju način na koji konzorcij projekta LOOP (eng. LOOP – Empowering teachers personal, professional and social continuous development through innovative peer-induction programmes, broj projekta 626148-EPP-1-2020-2-PT-EPPKA3-PI-POLICY) tretira osobne podatke svojih partnera, osoblja koje sudjeluje u tečajevima obuke koji se pružaju u okviru projekta, vanjskih sudionika u fazi desk istraživanja, sesija su-dizajna i faze testiranja i validacije projekta, vanjskih sudionika u javnim događajima projekta, posjetitelja naše web stranice (http://empowering-teachers.eu/) i društvenih medija (https://www.facebook.com/LOOP-Empowering-Teachers-106708451640410, https://twitter .com/LoopTeachers)

(+) Tko je odgovoran za obradu vaših osobnih podataka?

Konzorcij projekta LOOP odgovoran je za obradu osobnih podataka svojih partnera, posjetitelja web stranice koji podnose zahtjev za kontakt ili vanjskih sudionika u aktivnostima vezanim za projekt (ankete, intervjui, fokus grupe, su-dizajn sesije, testiranje i validacija faza, događanja i konferencije za diseminaciju itd.), slijedeći odredbe zakona o zaštiti podataka koji su na snazi u Europskoj uniji (Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR). Konzorcij projekta LOOP ne dijeli dostavljene osobne podatke ni s jednim drugim subjektom.

(+) Kako se prikupljaju vaši osobni podaci?

Ne prikupljamo podatke od posjetitelja naše stranice. Osobni podaci će se prikupljati i obrađivati samo ako ispunite: 

  • obrazac zahtjeva za kontakt dostupan na web stranici projekta, 
  • bilo koji drugi oblici i formati prikupljanja podataka dostupni na web stranici projekta, 
  • zahtjev za primanje LOOP newslettera, 
  • obrazac za registraciju za bilo koje javno događanje koje promovira bilo koji od partnera konzorcija, 
  • popis potpisa sudionika prilikom pohađanja bilo kojeg treninga promoviranog u okviru projekta, 
  • popis potpisa sudionika prilikom sudjelovanja na bilo kojem javnom događaju koji se promovira u okviru projekta. 

(+) U koju svrhu se vaši osobni podaci mogu koristiti?

Vaši osobni podaci prikupljat će se i koristiti u posebne svrhe za koje se podaci pružaju i to: za konzultacije dionika o procjeni rezultata LOOP-a, o izradi izvješća koja se dostavljaju Europskoj komisiji i/ili bilo kojem od nacionalnih tijela za financiranje programa Erasmus+ (Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu i kulturu) i slanje ažuriranja o napretku i rezultatima projekta u strogim uvjetima koje odaberete u okviru za pristanak uključen u svaki od online obrazaca na ovoj web stranici. 

Prema zakonu o zaštiti podataka koji je na snazi u Europskoj uniji (Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR) korištenje osobnih podataka mora biti opravdano barem jednom pravnom osnovom za obradu osobnih podataka. Pravna osnova koja se primjenjuje na prikupljanje i korištenje vaših osobnih podataka u gore opisane svrhe je vaš pristanak.  

(+) Koja je pravna osnova za obradu osobnih podataka? 

  • Kada ste dali privolu za obradu vaših osobnih podataka (u tu svrhu bit će vam predočen obrazac za privolu za korištenje vaših podataka, koji se naknadno može povući); 
  • Kada je obrada nužna za ispunjenje zakonskih obveza kojima je projekt LOOP podvrgnut; 
  • Kada je obrada potrebna za postizanje legitimnog interesa i naši razlozi za njegovu upotrebu prevladavaju nad vašim pravima na zaštitu podataka; 
  • Kada nam je obrada potrebna za svjedočenje, ostvarivanje ili obranu prava u sudskom postupku protiv vas, nas ili treće strane. 

(+) Koji se osobni podaci mogu prikupljati? 

Prikupljeni osobni podaci mogu uključivati vaše ime, adresu e-pošte, vrstu organizacije kojoj pripadate, državu prebivališta, profesionalno zanimanje, dob, spol i/ili drugo.

(+) Kako održavamo sigurnost vaših osobnih podataka?

Koristimo razne sigurnosne mjere, uključujući alate za provjeru autentičnosti, enkripciju i digitalne certifikate kako bismo zaštitili i održali sigurnost, integritet i dostupnost vaših osobnih podataka. Iako prijenos podataka putem interneta ili web stranice ne može jamčiti potpunu sigurnost od upada, mi i naši davatelji usluga ulažemo sve napore da implementiramo i održavamo fizičke, elektroničke i proceduralne zaštitne mjere za zaštitu vaših osobnih podataka u skladu s primjenjivim zahtjevima zaštite podataka. Između ostalog, implementirali smo sljedeće:

Zaštita sustava informacijske tehnologije putem vatrozida radi sprječavanja neovlaštenog pristupa vašim osobnim podacima;

Kontinuirano praćenje pristupa sustavima informacijske tehnologije kako bi se spriječila, otkrila i spriječila zlouporaba vaših osobnih podataka.

(+) Koliko dugo zadržavamo vaše osobne podatke?

Vaše podatke pohranjujemo samo za razdoblje u kojem vrijedi svrha za koju su prikupljeni. Nakon što se dosegne maksimalno razdoblje čuvanja, vaši će osobni podaci biti neopozivo anonimizirani (anonimizirani podaci mogu se pohraniti) ili sigurno uništeni.

Za svrhe opisane u ovoj Politici privatnosti, vaši osobni podaci bit će zadržani od prikupljanja vaše privole ili posljednjeg kontakta (što se zadnje dogodi) i ako u tom roku niste povukli svoju privolu.

Vaši osobni podaci pohranjeni su na zaštićenim poslužiteljima naših dobavljača/davatelja usluga, pristupa im se i koriste se isključivo prema našim pravilima i standardima (ili ekvivalentnim politikama i standardima naših dobavljača/davatelja usluga).

(+) Kako promijeniti ili ukloniti svoj pristanak?

U bilo kojem trenutku možete promijeniti ili povući svoju privolu, s učinkom za budućnost. Nakon potpunog uklanjanja vaših izjava o pristanku, više nećete biti kontaktirani u svrhe opisane u ovim Pravilima o privatnosti.

(+) Koja su vaša prava na zaštitu podataka i na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu?

Ako imate pitanja u vezi s našom upotrebom vaših osobnih podataka, obratite se koordinatoru projekta putem obrasca za online kontakt koji je dostupan ovdje https://empowering-teachers.eu/contact-us/ 

Pod određenim uvjetima, možda imate pravo zatražiti od nas da: 

• Vam pružimo dodatne informacije o tome kako koristimo vaše osobne podatke; 

• Vam dostavimo kopiju primljenih osobnih podataka; 

• Dobijete osobne podatke koje ste dali drugom voditelju obrade na vaš zahtjev; 

• Svaka netočnost u osobnim podacima koje zadržavamo; 

• Izbrisani osobni podaci čija upotreba više nije legitimna; 

• Ograničavamo način na koji koristimo vaše osobne podatke dok se pritužba ne ispita.

Ostvarivanje ovih prava podliježe određenim iznimkama kojima se štiti javni interes (sprječavanje ili otkrivanje zločina) ili naš interes (očuvanje profesionalne tajne). 

Ako iskoristite bilo koje od ovih prava, mi ćemo ih analizirati i odgovoriti u roku od jednog (1) mjeseca. 

Ako niste zadovoljni našom upotrebom vaših osobnih podataka ili našim odgovorom nakon korištenja bilo kojeg od ovih prava, u skladu s važećim zakonima, imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu (Comissão Nacional de Protecção de Dados – CNPD). 

(+) Dostupne veze na web stranici i platformi za učenje

Naša web stranica može sadržavati poveznice koje vam omogućavaju da lako posjetite druge web stranice od interesa. Međutim, nakon što ste upotrijebili ove poveznice da napustite našu stranicu, imajte na umu da mi nemamo nikakvu kontrolu nad tom web-stranicom. Stoga, partneri konzorcija LOOP projekta ne mogu biti odgovorni za zaštitu i privatnost bilo koje informacije koju pružite tijekom posjeta takvim stranicama i takve stranice nisu regulirane ovom izjavom o privatnosti. Trebali biste biti oprezni i pogledati izjavu o privatnosti koja se odnosi na dotičnu web stranicu.

(+) Kolačići

Ne koristimo kolačiće u svrhu praćenja.