Programa de Capacitació de Mentors


Què és el programa LOOP de Capacitació de mentors?

El Programa de Capacitació de Mentors té com a objectiu oferir als professors l’oportunitat de diversificar les seves funcions servint de mentors els seus companys i recolzant-ne la inducció. La formació dels mentors és un factor crucial per garantir l’èxit de l’aplicació del programa d’inducció.

A qui va dirigit?

Aquest programa va dirigit a professors experimentats, reconeguts pels seus companys com a professionals competents i responsables.

Com s’estructura?

El Programa de Capacitació de Mentors inclou 12 mòduls dividits en 3 blocs (feu clic a cada link per accedir als mòduls):

Com s’implementa?

 • A través d´uns objectius ben definits, però suficientment flexibles per ajustar-se als contextos nacionals ia les necessitats específiques.
 • Adaptable a les diferències dels contextos nacionals i del grup de mentors durant lexecució del programa.
 • Inclusiu, ja que permet afegir i modificar activitats per satisfer necessitats específiques dadaptació.
 • Fiable, ja que és el resultat de la col·laboració de diverses entitats amb diferents competències i grups de treball.
 • Positiu, ja que reconeix que les competències es poden millorar i que tots els participants tenen potencial per canviar i créixer.

Identitat professional del mentor

01. JO COM PROFESSOR PRINCIPIANT: RECORDANT LA MEVA TRAJECTÒRIA

  • Autorreflexió sobre experiències personals significatives com a professor mentor
  • Posada en comú i debat d’idees relacionades amb aquestes experiències  

   

  • Determinar les fortaleses del futur professor mentor, tant personals com professionals, com a forma de promoure la millora successiva de la seva actuació  
  • Comprendre les necessitats i els reptes específics del professor tutelat  
  • Identificar les estratègies de tutoria com a referències per a una aplicació eficaç    
 • Podeu descarregar-vos el pdf corresponent aquí:

02. JO COM PROFESSOR MENTOR: MALENTESOS I GESTIÓ D’EXPECTATIVES

  • Expectatives cap a (i per) mi mateix
  • Expectatives cap al meu entorn
  • Expectatives cap al meu tutor
  • Desenvolupar una comprensió realista de les funcions dels professors mentors
  • Començar a explorar enfocaments de tutoria eficaços  
  • Desenvolupar una estratègia eficaç de gestió de les expectatives  
  • Identificar i resoldre més fàcilment els malentesos en la relació professor mentor – professor tutelat
  • Crear fàcilment objectius comuns i establir límits
 • Podeu descarregar-vos el pdf corresponent aquí:

03. L’AUTORREFLEXIO AL CENTRE DEL DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL

  • Nivells d’autoreflexió: autoreflexió superficial, autoreflexió profunda.
  • Model de nivells neurològics de Bateson  
  • Filosofia personal de lacció professional  Mètodes de reflexió (reflexió sobre experiències – marc més ampli, reflexió sobre esdeveniments crítics, preguntes socràtiques)”
  • Ser conscients de la qualitat i freqüència de la pràctica autoreflexiva a la seva vida professional quotidiana
  • Aprofundir en la comprensió dels professors mentors del paper de l’autoreflexió crítica i l’autoavaluació en el desenvolupament personal i professional
  • Promoure l’aprenentatge, el joc de rols i l’avaluació d’alguns models que guien el pensament autoreflexiu davant de reptes i dilemes professionals concrets
  • Contribuir a la presa de decisions sobre com animar els seus alumnes a fer una autoreflexió sistemàtica
 • Podeu descarregar-vos el pdf corresponent aquí:

04. Aprenent a tenir una mentalitat oberta a l’aprenentatge 

  • Què és una mentalitat oberta a l’aprenentatge?
  • Llenguatge de la “mentalitat del creixement”
  • Comprendre la influència d’una mentalitat de creixement en la persona i l’entorn
  • Conéixer el llenguatge d’una mentalitat de creixement personal
  • Comprendre com desenvolupar una mentalitat de creixement a l’educació mitjançant intervencions senzilles

   

 • Podeu descarregar-vos el pdf corresponent aquí:

05. COMUNICACIÓ I HABILITATS INTERPERSONALS

  • Tècniques eficaces descolta i formulació de preguntes aplicades a la relació de tutoria.  
  • Consells i estratègies per proporcionar i rebre feedback.
  • Comprendre el valor de l’escolta activa i utilitzar tècniques per reforçar aquesta capacitat
  • Ser capaç d’utilitzar la tècnica de preguntar per a orientar, mantenir una conversa i capacitar els professors tutelats
  • Comprendre i ser capaç de rebre i transmetre opinions
 • Podeu descarregar-vos el pdf corresponent aquí:

06. L’ESCOLTA EMPÀTICA EN EL CONTEXT DE LA COMUNICACIÓ NO VIOLENTA 

  • Teoria de la comunicació no violenta: observació, sentiments, necessitats i petició  
  • Escolta empàtica
  • Conèixer en profunditat la teoria de la comunicació no violenta (M. R. Rosenberg, 2003)
  • Sensibilitzar sobre l’estil de comunicació dels professors mentors, els seus punts forts i febles segons els criteris/principis de la comunicació no violenta
  • Entrenar l’ús dels principis de la comunicació no violenta en el procés de tutoria posant èmfasi en l’escolta empàtica
  • Reflexionar sobre la comunicació no violenta en la relació professor mentor-professor tutelat:
  1. com ajudar el professor tutelat a autoreflexionar sobre la seva comunicació a l’aula
  2. com dirigir l’atenció dels professors tutelats cap al suport als estudiants en el desenvolupament d’habilitats de comunicació no violenta

   

 • Podeu descarregar-vos el pdf corresponent aquí:

07. GESTIÓ DE SITUACIONS ESTRESANTS

  • Evolució i símptomes de l’estrès
  • Identificació sistemàtica d‟estratègies i vies d‟afrontament (la roda de l‟equilibri)   
  • Discussió de possibles problemes i la seva solució utilitzant la piràmide de nivells lògics (R. Dilts)
  • Autoreflexió sobre l’estil explicatiu (M. Seligman)
  • Presentar els factors d’estrès habituals a què s’enfronten els professors a la feina  
  • Sensibilitzar per al reconeixement dels símptomes d’estrès
  • Aprendre estratègies constructives d’afrontament de l’estrès en les diferents fases de la durada

   

 • Podeu descarregar-vos el pdf corresponent aquí:

08. PAPER DEL PROFESSOR MENTOR 

  • Paper del professor mentor
  • Responsabilitat en la relació de mentoria
  • Ètica i mentoria: una estreta relació  
   • Definir les pautes dactuació, donar seguretat al professor mentor i garantir les condicions per a una bona relació de tutoria
   • Dotar els professors mentors de coneixements i tècniques que els ajudin a complir plenament les seves responsabilitats, en el marc dels seus drets i deures
   • Garantir l’existència d’un patró d’actuació transversal basat en l¡anticipació de solucions per a temes concrets, assegurant així un bon ambient de treball i la i la satisfacció dels implicats
   • Valorar i dignificar els professionals i les organitzacions mitjançant la creació de normes de referència que contribueixin a reforçar la seva identitat professional i organitzativa
  1. Podeu descarregar-vos el pdf corresponent aquí:

  09. DIFERENTS TIPUS DE MENTORIA I COM UTILITZAR-LOS

   • Preparació i presentació de simulacions que exemplifiquin diferents tipus de mentoria
   • Anàlisi i debat conjunt sobre els avantatges i els inconvenients de cada tipus de mentoria a l’ensenyament
   • Debat en gran grup sobre com els professors mentors poden beneficiar-se dels diferents tipus de mentoria al programa d’inducció
   • Conèixer i identificar els diferents tipus de tutoria
   • Reconèixer les característiques, els avantatges i els inconvenients dels diferents tipus de tutoria
   • Seleccionar i adoptar el tipus de tutoria adequat segons el context i els objectius de la relació de tutoria
  • Podeu descarregar-vos el pdf corresponent aquí:

  10. FASES DE LA RELACIÓ DE MENTORIA

   • Les quatre fases de la relació de mentoria d’un professor
   • Estratègies, llistes de comprovació i consells per ajudar a guiar el progrés dels professors mentors a cada fase de la relació de mentoria.
   • Identificar les diferents etapes d’una relació de tutoria i els passos específics que condueixen a l’excel·lència a la tutoria
   • Promoure estratègies per conèixer el professorat tutelat i establir una relació professional
   • Desafiar el professor mentor a pensar en noves direccions
   • Conèixer estratègies per arribar a un tancament de la relació de tutoria
  • Podeu descarregar-vos el pdf corresponent aquí:

  11. CREACIÓ D’UNA XARXA PROFESSIONAL

   • Les etapes de la creació de xarxes professionals
   • Àrees clau de debat i reflexió a l’intercanvi de pràctiques i experiències entre professors mentors
   • Lideratge compartit: definició, reptes i oportunitats
   • Identificar i comprendre les etapes clau de la creació d‟una xarxa professional
   • Convertir els professors mentors en professionals competents en lorganització de xarxes mitjançant el desenvolupament dun pla dacció específic
  • Podeu descarregar-vos el pdf corresponent aquí:

  12. QUÈ ÉS EL PROGRAMA D’INDUCCIÓ DEL PROFESSORAT I COM UTILITZAR

  • Presentació del programa  

   1. Història del programa (i una mica de futur)
   2. Principals conceptes del programa
   3. Estructura del programa
   • Presentar el projecte LOOP en conjunt, els orígens del programa i les properes etapes
   • Presentar el programa d’iniciació del professorat i familiaritzar-hi els professors mentors perquè després se sentin còmodes utilitzant-lo
   • Assegureu-vos que el tutor del professor entén el TIP com una caixa d’eines modular, no vinculant i adaptable, amb materials que s’han d’adaptar a si mateixos i als seus tutelats
  • Podeu descarregar-vos el pdf corresponent aquí:

  Project LOOP- Empowering teachers personal, professional and social continuous development through innovative peer-induction programmes (626148-EPP-1- 2020-2- PT-EPPKA3-PI-POLICY)

  This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

  This work is licensed under CC BY-NC-SA 4.0 

  Privacy Policy

  By understanding that the use of your data requires your confidence, we follow the current regulations and the appropriate procedures in the treatment and data protection. Find more here.