Trije javni organi v izobraževalnem sektorju, pet univerz in štiri raziskovalne organizacije iz sedmih evropskih držav sodelujejo, da bi prispevali k prehodu na celovito politiko učiteljskega poklica, ki zajema vse faze učiteljske kariere.


JAVNI ORGANI

Generalni direktorat za šolsko upravo in vodenje (DGAE) skrbi za izvajanje ukrepov politike za upravljanje in razvoj človeških virov na portugalskem ministrstvu za izobraževanje. DGAE sodeluje z uradom ministra in sekretariatom za izobraževanje pri pripravi zakonodaje o stalnem strokovnem razvoju, ocenjevanju dela učiteljev in spodbujanju usposabljanja učiteljev v portugalskih šolah.

Povezava na spletno stran
 http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-da-educacao-e-ciencia.as

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport si prizadeva za razvoj odgovorne družbe znanja. Ustvarja pogoje za razvoj družbeno odgovornih in vsebinskih generacij. Skupaj z drugimi deležniki ministrstvo pomaga pri oblikovanju vključujoče, enakopravne, trajnostne in ustvarjalne družbe vseživljenjskega učenja, spodbuja vključevanje mladih in udeležbo v športnih dejavnostih.

Povezava na spletno stran https://www.gov.si/en/state-authorities/ministries/ministry-of-education-science-and-sport/

IEP je bil ustanovljen leta 2011 z zakonom 3966 (Uradni list Α΄ 118/24-05-2011). Je javni subjekt zasebnega prava, ki ga nadzira Ministrstvo za izobraževanje, verske zadeve. Sedež IEP je v Atenah v Grčiji.

IEP nudi podporo ministru za izobraževanje in verske zadeve pri vprašanjih v zvezi z osnovnošolskim in srednješolskim izobraževanjem, postsekundarnim izobraževanjem, prehodom iz srednješolskega v visokošolsko izobraževanje, usposabljanjem učiteljev, osipom učencev in predčasnim opuščanjem šolanja.

Sodelovanje z IEP se zahteva pri vsaki ustrezni pobudi ali ukrepu, ki ga sprejmejo oddelki ministrstva za šolstvo in verske zadeve ali agencije, ki jih ministrstvo nadzoruje.

I.E.P. se ukvarja z znanstvenim raziskovanjem in preučevanjem zgoraj omenjenih vprašanj ter zagotavlja stalno znanstveno in tehnično podporo pri načrtovanju in izvajanju ustrezne izobraževalne politike.


UNIVERZE

Instituto de Educação (IE) of the School of Universidade de Lisboa (ULisboa)

Instituto de Educação (IE) je šola Univerze v Lizboni (ULisboa), ki se ukvarja z raziskovanjem, poučevanjem in posredovanjem v javni sferi na področju izobraževanja in usposabljanja. Spodbujamo najboljšo univerzitetno izobrazbo in našim študentom zagotavljamo ustrezne pogoje za učenje in delovanje v različnih kontekstih izobraževanja in usposabljanja, v javnih službah, podjetjih in tretjem sektorju. Naša izobraževalna ponudba je vse bolj namenjena različnim javnostim, od mladih, ki začenjajo študij na prvi stopnji, do tistih, ki iščejo nova znanja v času svoje poklicne kariere, zlasti s podiplomskim usposabljanjem. Raziskovanje je naša gonilna dejavnost, na sodobne izzive izobraževanja in inovacij pa se odzivamo z ustvarjanjem diagnostičnega in perspektivnega znanja, namenjenega javni politiki in ukrepanju.

Prednost dajemo raziskavam, ki se osredotočajo na izzive diferenciacije, modernizacije in izboljšanja izobraževalne ponudbe ter na politične, družbene in kulturne procese sprememb v izobraževanju. Delujemo predvsem v portugalski družbi, na več področjih izobraževanja, hkrati pa se intenzivno vključujemo v akademske in sodelovalne mreže v Evropi in v portugalsko govorečih državah, od koder sprejemamo vedno večji kontingent podiplomskih študentov.

Prizadevamo si, da bi bili “glas v javnem delovanju”, močno prisotni v prostorih, kjer se razmišlja o izobraževanju, razpravlja, razpravlja in izvaja, ter “vodilna šola” na področju izobraževanja in raziskav v nacionalnem in mednarodnem kontekstu.

Povezava na spletno stran http://www.ie.ulisboa.pt/

Univerza v Ljubljani je najstarejša in največja visokošolska in znanstvenoraziskovalna ustanova v Sloveniji. Univerza z bogato tradicijo je bila ustanovljena leta 1919. Na njej študira približno 41.000 dodiplomskih in podiplomskih študentov, na 23 fakultetah in treh umetniških akademijah pa je zaposlenih približno 6.000 visokošolskih učiteljev, raziskovalcev, asistentov in administrativnega osebja.


Povezava na spletno stran https://www.uni-lj.si/university/

Univerza v Ljubljani je najstarejša in največja visokošolska in znanstvenoraziskovalna ustanova v Sloveniji. Univerza z bogato tradicijo je bila ustanovljena leta 1919. Na njej študira približno 41.000 dodiplomskih in podiplomskih študentov, na 23 fakultetah in treh umetniških akademijah pa je zaposlenih približno 6.000 visokošolskih učiteljev, raziskovalcev, asistentov in administrativnega osebja.


Povezava na spletno stran https://dsep.uop.gr

Univerza LUM Giuseppe Degennaro, ustanovljena leta 2000, je ena najbolj prepoznavnih univerz v južni Italiji, ki zagotavlja visoko kakovostno in vrhunsko izobraževanje na področju ekonomije, upravljanja in prava. Univerza LUM v okviru oddelka za management ponuja dodiplomske, magistrske in podiplomske programe. Ponuja tudi mednarodni doktorski program, ki se osredotoča na teme trajnostnega razvoja, z naslovom “Ekonomija in upravljanje trajnostnega razvoja in inovacij”. LUM je tudi član mreže Združenih narodov za rešitve za trajnostni razvoj – SDSN.

Povezava na spletno stran https://www.lum.it/

Univerza LUM Giuseppe Degennaro, ustanovljena leta 2000, je ena najbolj prepoznavnih univerz v južni Italiji, ki zagotavlja visoko kakovostno in vrhunsko izobraževanje na področju ekonomije, upravljanja in prava. Univerza LUM v okviru oddelka za management ponuja dodiplomske, magistrske in podiplomske programe. Ponuja tudi mednarodni doktorski program, ki se osredotoča na teme trajnostnega razvoja, z naslovom “Ekonomija in upravljanje trajnostnega razvoja in inovacij”. LUM je tudi član mreže Združenih narodov za rešitve za trajnostni razvoj – SDSN.

Povezava na spletno stran https://www.uvic.cat/en


RAZISKOVALNE USTANOVE

INOVA+ je portugalski ponudnik inovacijskih storitev, specializiran za izobraževanje in usposabljanje ter raziskave in tehnološki razvoj. Naše poslanstvo je zagotavljati znanje, upravljavske zmogljivosti, partnerstva ter tehnično in finančno podporo, potrebno za zagotavljanje uspešnih inovacijskih projektov našim strankam. Podjetje INOVA+ z več kot 20-letnimi izkušnjami zaposluje več kot 85 svetovalcev na različnih lokacijah, sodeluje s široko mrežo partnerjev, vključno z univerzami, šolami in drugimi ponudniki izobraževanja; raziskovalnimi centri, občinami in javnimi organi itd.

Povezava na spletno stran https://inova.business/en/

IDEC je svetovalno podjetje za usposabljanje s sedežem v Pireju v Grčiji. Njegove dejavnosti obsegajo usposabljanje, svetovanje pri upravljanju, zagotavljanje kakovosti, ocenjevanje in razvoj rešitev IKT za zasebni in javni sektor. Stranke podjetja IDEC so tako mala in srednja podjetja kot večja grška podjetja iz najrazličnejših sektorjev. Sodeluje z več kot 800 inštituti po vsej Evropi in s približno 300 strokovnjaki na posameznih področjih. IDEC ima bogate izkušnje z evropskimi projekti, bodisi kot koordinator bodisi kot partner iz različnih evropskih programov in pobud. IDEC ima svetovalne izkušnje pri razvoju sistemov vodenja kakovosti v grških centrih za usposabljanje in je bil akreditiran kot center za vseživljenjsko učenje. Glavna strokovna področja so svetovanje pri upravljanju, upravljanje kakovosti, certificiranje, oblikovanje vsebin usposabljanja na podlagi ECVET, razvoj programske opreme in multimedije, internetne aplikacije, učenje na daljavo, e-poslovanje in e-trgovanje.

Povezava na spletno stran https://idec.gr/

Casa do Professor (v prevodu “Učiteljeva hiša”) je nevladna organizacija, ustanovljena leta 1979, ki ima od leta 1999 status javne ustanove, od leta 2006 pa je tudi prejela zlato medaljo za zasluge. Leta 2018 je z zavezanostjo k odličnosti od Evropske fundacije za upravljanje kakovosti prejela dve zvezdici, priznanje, ki ga podeljuje portugalsko združenje za kakovost, in tako postalo prvo združenje, ki je pridobilo to mednarodno priznanje.

Casa do Professor podpira učitelje na vseh stopnjah izobraževanja in v okviru 50 grozdov šol, ki jih povezuje, s spodbujanjem družbeno usmerjenih pobud, znanstvenega usposabljanja ter kulturnih in rekreativnih dejavnosti. Namen združenja je izboljšati ugled učiteljskega poklica in poudariti njegovo plemenitost, zato si prizadeva za spodbujanje dejavnosti s strokovnim in družbenim delovanjem ter kulturno dinamiko. Poslanstvo uresničuje z medsektorskim pristopom, pri katerem sodeluje s stotimi partnerji z različnih področij znanja. Vse dejavnosti so izpeljane z visoko strokovnostjo in globoko predanostjo, zato se učitelj vedno počuti spoštovanega, cenjenega in srečnega.

Povezava na spletno stran https://casadoprofessor.pt/

Nevladna organizacija iz Zadra na Hrvaškem, katere cilj je spodbujati, promovirati in razvijati kritično mišljenje pri otrocih, mladih in odraslih s pomočjo argumentacije in komunikacijskih veščin. Društvo podpira neformalno izobraževanje, zagotavlja inovativne in dostopne načine učenja, spodbuja in razvija prostovoljstvo ter mednarodno sodelovanje nevladnih organizacij in drugih institucij ter dviguje raven ozaveščenosti o potrebi po uporabi filozofije v praksi za razvoj civilne družbe. Združenje organizira seminarje, predavanja, konference in javne forume na področju izobraževanja ter razvija odprte izobraževalne vire, priročnike, vodnike in izobraževalne metodologije na lokalni, nacionalni in evropski ravni.

Povezava na spletno stran https://www.petit-philosophy.com/


TU SMO ZA VAS IN SE VESELIMO TUDI VAŠEGA ODZIVA!


Projekt LOOP – Krepitev osebnega, poklicnega in socialnega stalnega razvoja učiteljev z inovativnimi programi kolegialnega uvajanja (626148-EPP-1- 2020-2- PT-EPPKA3-PI-POLICY)

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Ta spletna stran odraža le stališča avtorja, Komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

This work is licensed under CC BY-NC-SA 4.0 

Politika zasebnosti

Ker se zavedamo, da uporaba vaših podatkov zahteva vaše zaupanje, upoštevamo veljavne predpise in ustrezne postopke pri obdelavi in varstvu podatkov. Več informacij najdete tukaj.