EKSPERIMENTIRANJE NA PODROČJU POLITIK

ANALIZA OZADJA

Na nacionalni ravni je bila opravljena poglobljena analiza stanja, ki se je osredotočila na orodja in programe, ki omogočajo strokovni razvoj učiteljev, s poudarkom na programih mentorstva in uvajanja, ki obravnavajo kolegialno učenje.

Oglejte si nacionalna poročila (GrčijaHrvaškaItalijaPortugalska, španski,  NemčijaSlovenija) in primerjalno poročilo. Poleg tega je na voljo tudi katalog dobrih praks.

MODEL LOOP

Oblikovan bo model za uvajanje učiteljev in njihovo napredovanje v karieri.

Predstavljen bo okvir, na katerem temeljijo koncepti, struktura, cilji in značilnosti, ki jih morata izpolnjevati oba instrumenta politike (program uvajanja učiteljev in program usposabljanja mentorjev).

Oglejte si model LOOP tukaj.

EKSPERIMENTIRANJE NA PODROČJU POLITIK

Instrumenti politike LOOP in izvedbeni model (uvajalni programi za učitelje in program mentorjev) bodo preizkušeni s terenskimi poskusi v resničnih šolskih okoljih.

Oglejte si nacionalna poročila z ugotovitvami eksperimentiranja (Grčija, Hrvaška, Italija, Portugalske, Španija, Slovenija) in primerjalno poročilo.

KRATKI IZVLEČKI PRIPOROČIL ZA POLITIKE

Redno bodo na voljo kratki pregledi politik, v katerih bodo analizirane ugotovitve, sklepi in spoznanja, pridobljena pri terenskem delu.

V teh kratkih poročilih se bosta odražala napredek in pridobivanje znanja prek eksperimentiranja.

Oglejte si tri kratke informacije o politiki.

BELA KNJIGA

Objavljena bo bela knjiga s priporočili za politične ukrepe za natančnejše pristope k programom uvajanja učiteljev, ki bodo temeljili na ugotovitvah terenskega dela in bodo podpirali razširjanje, uporabo in vključevanje ukrepov politike LOOP na različnih ravneh, ki jih je treba raziskati.

Oglejte si belo knjigo LOOP.

Video

Projekt LOOP – Krepitev osebnega, poklicnega in socialnega stalnega razvoja učiteljev z inovativnimi programi kolegialnega uvajanja (626148-EPP-1- 2020-2- PT-EPPKA3-PI-POLICY)

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Ta spletna stran odraža le stališča avtorja, Komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

This work is licensed under CC BY-NC-SA 4.0 

Politika zasebnosti

Ker se zavedamo, da uporaba vaših podatkov zahteva vaše zaupanje, upoštevamo veljavne predpise in ustrezne postopke pri obdelavi in varstvu podatkov. Več informacij najdete tukaj.