UČITELJSKA KARIERA

UVAJALNI PROGRAMI ZA UČITELJE

Oblikovan bo formalni uvajalni program za učitelje, ki bo temeljil na mentorskih dejavnostih ter vključeval orodja in vire za podporo novim učiteljem na začetku njihove poklicne poti.

Program bo udeležencem omogočil prilagajanje njihovemu poklicu in novi kulturi na delovnem mestu ter bo zajemal strokovna vprašanja, pravne/administrativne teme učiteljskega poklica in družbeno-kulturne vidike, povezane z normami/procesi šole/skupine šol, kamor bodo novi učitelji razporejeni.

Oglejte si možnosti v vaši državi.

Kmalu na voljo

PROGRAM ZA USPOSABLJANJE MENTORJEV

Formalni programi usposabljanja mentorjev bodo izkušenim učiteljem in vodjem šol ponudili priložnost, da se odločijo za novo poklicno pot.

Mentorji bodo usposobljeni, da bodo delovali kot pomočniki pri izvajanju učinkovitih in formalnih programov uvajanja učiteljev. Program bo opremljen s smernicami za mentorje in viri za uporabo, namenjen pa bo izkušenim učiteljem in vodstvom šol, ki želijo postati mentorji svojim manj izkušenim vrstnikom pri sprejemanju nove poklicne možnosti.

Oglejte si možnosti v vaši državi.

Kmalu na voljo

Projekt LOOP – Krepitev osebnega, poklicnega in socialnega stalnega razvoja učiteljev z inovativnimi programi kolegialnega uvajanja (626148-EPP-1- 2020-2- PT-EPPKA3-PI-POLICY)

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Ta spletna stran odraža le stališča avtorja, Komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

Politika zasebnosti

Ker se zavedamo, da uporaba vaših podatkov zahteva vaše zaupanje, upoštevamo veljavne predpise in ustrezne postopke pri obdelavi in varstvu podatkov. Več informacij najdete tukaj.