LOOP PROGRAM UVOĐENJA UČITELJA


ŠTO JE PROGRAM UVOĐENJA UČITELJA?

Program je osmišljen kao podrška novim učiteljima na njihovom profesionalnom putu pod vodstvom mentora. Aktivnosti programa ponudit će novom učitelju znanje 5 različitih dimenzija poučavanja: didaktičko-pedagoška, birokratsko/administrativna, predmet(i), emocionalna, društvena i kulturna.

KOMU JE NAMIJENJEN?

 • Novi učitelji do 8 godina iskustva
 • Učitelji koji godinama nisu bili u nastavi (10)

KAKO JE STRUKTURIRAN?

LOOP Program uvođenja učitelja uključuje četrnaest modula podijeljenih u 4 bloka (kliknite na svaku poveznicu kako bi otišli na grupu modula):

KAKO SE REALIZIRA?

 • Fleksibilnost: moduli se mogu istraživati bilo kojim redoslijedom omogućujući mentorima i mentoriranima da prilagode program svojim jedinstvenim potrebama i interesima.
 • Mogućnost: moduli nisu obvezni, osim prva tri koja daju solidnu osnovu za kasnije učenje. Mentorirani i mentori mogu odabrati preostale module koji su u skladu s njihovim ciljevima i prioritetima.

MOKVIR RADA

01. PAKET DOBRODOŠLICE

 • Implementacijom modula Paket dobrodošlice želi se osigurati nesmetan prijelaz mladog stručnjaka na radno mjesto s već uspostavljenom specifičnom kulturom i strukturom rada. Budući da je prvi modul programa, osigurava stvaranje smislenog i učinkovitog radnog odnosa između novog učitelja i njegovog mentora. Također uključuje nekoliko alata i predložaka koji se mogu implementirati tijekom cijelog trajanja programa uvođenja u rad.

 • Relevantni pdf možete preuzeti ovdje:

  • Voditelj škole imat će znanje i svijest o uvjetima koje treba uspostaviti za promicanje uspješnog programa uvođenja kroz mentorstvo.
  • Mentor će biti upoznat i otvoren za potencijalne probleme i otvorena pitanja s kojima bi se novi učitelj mogao susresti.
  • Mentor i novi učitelj će uspostavit učinkovit radni odnos i definirati svoje potrebe i očekivanja kao i buduće korake u međusobnoj suradnji.
  • Novi učitelj će se upoznati s kulturom i specifičnostima svoje nove radne sredine, strukturom organizacije i ulogom pojedinaca s kojima će raditi.
  • Novi učitelj će razmisliti o svojim profesionalnim željama i osobnim motivacijama za karijeru u koju je krenuo.

02. RAZVOJ PLANIRANJA I POSTAVLJANJE CILJEVA

 • Cilj ovog modula je pružiti učitelju početniku (NUP) i učitelju mentoru alate i smjernice za izradu akcijskog plana za učitelje početnike koji ulaze u program uvođenja u rad. Želja je ponuditi podršku učitelju početniku u akulturaciji/prisvajanju kompetencija koje mu/joj omogućuju da ispuni svoje profesionalne ciljeve uz progresivnu neovisnost i autonomiju. Također, nudi alate koji potiču praćenje provedbe postavljenog akcijskog plana i samorefleksiju na njihovom putu.

 • Relevantni pdf možete preuzeti ovdje:

  • Novi učitelj će se upoznati s kulturom i specifičnostima svoje nove radne sredine, te s modulima programa uvođenja u rad.
  • Novi učitelj će razmisliti o svojim profesionalnim potrebama i željama za godinu u kojoj se uvodi u posao.
  • Novi učitelj i mentor uspostavit će učinkovit radni odnos i definirati akcijski plan za godinu u kojoj se uvodi u rad, koji se može prilagođavati tijekom školske godine na temelju izazova s kojima će se NUP suočiti.
  • Prepoznavanje onoga što novi učitelj treba i želi postići (NUP može sam sebi postaviti pitanje “što ću znati do kraja programa uvođenja”).

03. AUTORITET I SAMOPOUZDANJE U RAZREDU

 • Autoritet i samopouzdanje ključne su komponente na kojima se gradi nastava. Ako ništa drugo, podučavanje podrazumijeva oblik komunikacije među ljudima, kao i dijeljenje prostora i vremena. Autoritet i samopouzdanje trebaju se nadograđivati kako bi se stvorili uvjeti u kojima komunikacija može teći, pronalazeći tako pravu ravnotežu u vezi sa svim propisima koji su ukorijenjeni u učionici.

 • Relevantni pdf možete preuzeti ovdje:

  • NUP će raditi na prepoznavanju vlastitog stila podučavanja i osobnosti.
  • Mentor će dobiti pristup materijalu i informacijama koji će mu pomoći da istakne važnost pronalaženja prave ravnoteže između autoriteta i samopouzdanja.
  • NUP će naučiti uvide u posao održavajući autoritet i samopouzdanje u razredu.

JA KAO UČITELJ

04. PREPOZNAVANJE MOTIVACIJE I PORIVA TE SAMOREFLEKSIJA

 • Cilj ovog modula je dvostruk. Prvo, predstaviti sve glavne profesionalne poticaje (motivacije) koji bi nekoga mogli navesti da nastavi karijeru učitelja što dokazuje relevantna istraživačka literatura. Drugo, potaknuti nove učitelje da na temelju ove prezentacije razmisle o svojim odgovarajućim poticajima i izrade plan karijere za održavanje visoke motivacije za učiteljski rad u narednim godinama.

 • Relevantni pdf možete preuzeti ovdje:

  1. Do kraja ovog modula novi učitelj(i) i mentor(i) moći će:

   • Navesti i razvrstati u šire kategorije glavne razloge (motivacije) za učiteljsku karijeru,
   • Potvrditi koji od ovih razloga odgovaraju njihovim vlastitim slučajevima,
   • Identificirati konkretne profesionalne korake za stvaranje i održavanje visoke motivacije u struci

  05. PITANJA PRITISKA I STRESA

  • Cilj modula je upoznati se s fenomenom stresa i pobliže objasniti kako stres djeluje na naše tijelo i kako utječe na naš život (na fizičkoj i psihičkoj razini). Osim toga, u modulu će se govoriti o sagorijevanju (burnout) koje je vrlo prisutno u učiteljskim profesijama. Na temelju istraživanja predstavit će razloge sagorijevanja učitelja te predložiti uvođenje timske i individualne supervizije kao rješenja za konflikte. Modul također ima za cilj predstaviti različite tehnike za opuštanje tijela i uma te davanje savjeta kako živjeti s manje stresa.

  • Relevantni pdf možete preuzeti ovdje:

   • Ravnatelj uči o uzrocima stresa i sagorijevanja među učiteljima te stječe uvid u tehnike koje bi mogle pomoći zaposlenicima.
   • Mentor dobiva uvid u poznavanje i funkcioniranje stresa te različite vježbe koje se mogu predložiti NUP-u.
   • Mentor i NUP uče o različitim načinima određivanja prioritetnih zadataka kao pomoći u organizaciji rada.
   • NUP uči da je potrebno postaviti jasne prioritete na početku karijere i preuzeti obveze na temelju tih prioriteta.
   • NUP uči da je uspješan radnik sposoban odvojiti posao od osobnog života i odvojiti vrijeme za odmor.
   • NUP je upoznat s nekim zdravim stilovima života.

  06. OSOBNI I PROFESIONALNI ŽIVOT

  • Ovaj modul ima za cilj analizirati utjecaj ravnoteže između poslovnog i privatnog života na radnu izvedbu među učiteljima i pružiti NUP-u alate za promišljanje o važnosti ravnoteže između poslovnog i privatnog života od početka njihove karijere, imajući na umu zadovoljstvo poslom i kvalitetu njihovog osobnog života. Nudi razmišljanje o štetnom utjecaju koji neuravnoteženi život i posao imaju na učiteljev posao i obiteljski život (stres, fizički problemi, problemi u odnosima, neetična praksa, problemi u obitelji, smanjeni učinak). Konačno, modul podržava NUP-e i njihove mentore u određivanju prioriteta zadataka i postavljanju točnih i dostižnih ciljeva te im pomaže da nauče kako bolje upravljati svojim vremenom i biti učinkovitiji na poslu kako bi postigli bolje rezultate.

  • Relevantni pdf možete preuzeti ovdje:

  • NUP:

   • Razumije prednosti ravnoteže između posla i privatnog života
   • Prepoznaje znakove neuravnoteženog života i aktivira potreban mehanizam za preokret situacije
   • Koristi resurse za uspostavljanje uravnoteženog načina života
   • Razumije da on/ona mora razdvojiti kontekste posla i doma (ostaviti stres posla na poslu, a stres kuće kod kuće)
   • Povlači granicu između posla i svog privatnog života
   • Uči učinkovito upravljati vremenom
   • Pronalazi najučinkovitije metode rada za njega/nju

  07. RAZVOJ POMOĆNIH MATERIJALA I KORIŠTENJE IT-a

  • Implementacija modula Razvoj pomoćnih materijala i korištenje IT-a ima za cilj pružiti novim učiteljima i NUP-ovima mnoštvo korisnih materijala i pristupa koji će im pomoći u njihovoj interakciji sa svojim mentorom i učenicima, te im pomoći da postanu učinkovitiji i zadovoljniji.

  • Relevantni pdf možete preuzeti ovdje:

   • NUP će se upoznati s alternativnim metodama isporuke i praktičnim pristupima.
   • NUP i mentori dobit će pristup predlošcima i vodičima koji će im pomoći da učinkovitije i strukturiranije komuniciraju.
   • Mentor će biti upoznat i otvoren za potencijalne probleme i otvorena pitanja s kojima bi se novi učitelj mogao susresti.
   • NUP će dobiti pregled netradicionalnih pedagogija.
   • NUP će se upoznati s raznim studijama slučaja i primjerima dobre prakse koji imaju za cilj nadahnuti i izgraditi njegovu/njezinu praksu.
   • NUP i mentor će se upoznati s nizom online alata za interaktivno učenje, komunikaciju, stvaranje sadržaja itd.

  08. MOGUĆNOSTI OSPOSOBLJAVANJA (MOGUĆNOSTI ZA STALNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE)

  • Implementacija modula Mogućnosti osposobljavanja (mogućnosti za kontinuirano osposobljavanje i usavršavanje) ima za cilj NUP-ima pružiti čvrstu osnovu na kojoj mogu graditi svoj kontinuirani profesionalni razvoj. Modul učiteljima nudi konkretne korake i smjernice koje pokrivaju i vanjske/administrativne zahtjeve za njihov napredak, kao i interne/psihološke poticaje koji se mogu koristiti pojedinačno ili u suradnji s drugim učiteljima kako bi se postavili realni ciljevi koje svaki učitelj treba slijediti.

  • Relevantni pdf možete preuzeti ovdje:

   • NUP će imati znanje o nacionalnom okviru i propisima u pogledu mogućnosti kontinuiranog usavršavanja i usavršavanja.
   • NUP će se upoznati s nacionalnim zahtjevima za napredovanje nastavnika u karijeri.
   • NUP će moći razmišljati o svom napredovanju u karijeri i moći će konkretno identificirati/nadzirati potrebne korake za svoj profesionalni razvoj.
   • NUP će moći pronaći seminare, konferencije i mogućnosti obuke koje odgovaraju njihovim željama.
   • Mentori će razviti okvir rada kroz koji će moći podijeliti vlastita iskustva i primjere dobre prakse.
   • Mentori i NUP će uspostaviti zajedničku osnovu putem koje mogu komunicirati svoje potrebe, očekivanja i planove za profesionalni razvoj.

  JA U ODNOSU SA UČENICIMA

  09. UPRAVLJANJE RAZREDOM I POSTAVLJANJE DISCIPLINE

  • Upravljanje razredima postaje složen izazov zbog karakteristika svakog od njih. Stoga učitelji moraju usvojiti učinkovite strategije obrazovanja i poučavanja koje odgovaraju potrebama svih učenika i manifestacija su škole koja je sposobna ponuditi kvalitetna iskustva, motivirati i osigurati optimalan razvoj svakog učenika uz poštivanje pravila građanskog suživota. Modul 9 zato omogućuje NUP-u da ima kontekstualiziran, vrijedan okvir za predviđanje i rješavanje uobičajenih problema. Konkretno, NUP će moći svladati sve aspekte psiholoških i didaktičkih osobina upravljanja razredom.

  • Relevantni pdf možete preuzeti ovdje:

   • Novi učitelji, često uz podršku mentora, znat će i naučiti bitne meke vještine povezane s učiteljskom profesijom.
   • NUP će naučiti kako se nositi s pravilima i situacijama unutar školskog okruženja.
   • I NUP-i i mentori će naučiti kako postaviti ciljeve i planirati izvannastavne aktivnosti.
   • NUP-i i mentori slijedit će metodološke smjernice mikropoučavanja kako bi identificirali aspekte NUP obuke koji zahtijevaju korektivne radnje.
   • NUP će naučiti kako komunicirati s učenicima kroz odgovarajuće pedagoške pristupe i razgovarati o specifičnim scenarijima interakcije s mentorom.

  010. RAD S RAZLIČITIM UČENICIMA (UČENICI S RAZLIČITIM POTREBAMA)

  • Glavni cilj ovog modula je upoznati NUP-e sa svim glavnim kategorijama učenika s različitim potrebama koje se mogu naći među školskom populacijom, kao i osvijestiti ih o njihovim posebnim potrebama. Osim toga, prikazani su različiti načini podrške učiteljima i školi u cjelini u učinkovitom odgovoru na te potrebe.

  • Relevantni pdf možete preuzeti ovdje:

  • Do kraja ovog modula, NUP(ovi) i mentor(i) moći će:

   • Navesti osnovne kategorije učenika s različitim potrebama koje se mogu naći u školskoj populaciji
   • Osvijestiti osnovne karakteristike i potrebe svojih učenika s različitim potrebama
   • Napraviti odgovarajuće prilagodbe u svojoj profesionalnoj praksi kako bi zadovoljili potrebe svojih učenika s različitim potrebama
   • Identificirati potencijalne izvore stručnosti unutar i izvan školske zajednice za traženje relevantnih savjeta i smjernica.

  011. VREDNOVANJE I DAVANJE POVRATNIH INFORMACIJA

  • Ocjenjivanje i povratne informacije trajni su proces u svakom dizajnu lekcije. Ocjenjivanje moramo shvatiti kao kontinuirano i integrirano u napredak koji učenici kontinuirano postižu dan za danom u učionici. Da bi se to postiglo, dobre povratne informacije o svim onim radnjama koje učenici rade neophodne su kako bi se zajamčila kvaliteta nastave.

  • Relevantni pdf možete preuzeti ovdje:

   • Mentor će dobiti pristup materijalu i informacijama koje će mu pomoći da pristupi pitanju evaluacije i povratne informacije te kako o tome raspravljati.
   • NUP će naučiti učinkovite savjete i razmišljanja o spomenutim temama.

  SVIJET IZVAN UČIONICE

  012. RAD S RODITELJIMA

  • Provedbom Rada s roditeljima cilj je osposobiti NUP-e i pripremiti ih za optimalnu interakciju s roditeljima i zakonskim skrbnicima svojih učenika. Često zanemarena tema, predstavlja jedan od ključnih aspekata socijalnog/kulturnog/emocionalnog dijela učiteljske profesije. Stoga ovaj modul ima za cilj ublažiti i nadopuniti pedagoške/metodološke/socijalne strategije koje su potencijalno zanemarene u početnoj obuci učitelja, kao i ponuditi konkretne alate koje učitelj može koristiti za bolje povezivanje s roditeljima i/ili rukovanje njima.

  • Relevantni pdf možete preuzeti ovdje:

   • NUP će se upoznati s propisima i pozitivnim primjerima rada s roditeljima
   • NUP će moći učinkovito i profesionalno komunicirati s roditeljima
   • NUP će moći stvoriti vlastiti stil rada s roditeljima i razviti pozitivan odnos s njima
   • NUP će moći organizirati samostalne sastanke s roditeljima
   • NUP će znati kako reagirati na različite pristupe i zahtjeve roditelja
   • Mentor će moći učinkovito podijeliti svoje iskustvo u radu s roditeljima i podržati novog učitelja u razvoju njihovog.

  013. RAD S OSTALIM (LOKALNIM) DIONICIMA

  • Svrha ovog modula je pružiti uvodne informacije o identificiranju ključnih dionika u školskom okruženju, važnosti suradnje s tim dionicima i sporazumima koji vode učinkovitu partnersku interakciju. Pruža osnovu za utvrđivanje tko su relevantni dionici s kojima treba stvarati vrijednost u obrazovnom sustavu. Po završetku, ovaj modul pokazuje alat za usmjeravanje suradnje sa dionicima. Konačno, modul predstavlja neke od najboljih praksi koje se ističu za suradnju više dionika u školskom obrazovnom sustavu.

  • Relevantni pdf možete preuzeti ovdje:

   • Mentor i NUP će naučit definiciju dionika i, pobliže, dionika u školskom okruženju.
   • Mentor i NUP će moći identificirati relevantne dionike u školskom okruženju.
   • Mentor i NUP će moći identificirati koristi koje proizlaze iz odnosa sa školskim dionicima.
   • NUP će steći znanja o školskom okruženju u vezi s aktivnostima koje se odvijaju tijekom školske godine te će razumjeti kada su i zašto određene vanjske organizacije partneri u konkretnim aktivnostima.

  014. ADMINISTRATIVNE I TEHNIČKE OBVEZE

  • Implementacija modula administrativnih i tehničkih obveza ima za cilj ojačati sposobnost NUP-a za rukovanje administrativnim zahtjevima i potrebnom stručnošću u birokratskoj dokumentaciji. Jedan od najvažnijih ciljeva ovog modula je pružiti učiteljima konkretnu osnovu kroz koju mogu proširiti svoju profesionalnost u području vođenja evidencije ne samo zbog zahtjeva, već i da im pomogne u praćenju karijere.

  • Relevantni pdf možete preuzeti ovdje:

   • Novi učitelj će biti upoznat sa svim administrativnim poslovima koji ga očekuju u školi, te će moći samostalno obavljati administrativne i tehničke poslove.
   • Novi učitelj moći će učinkovito organizirati školske dokumente i relevantnu papirologiju.
   • Novi učitelj će upoznati šire obrazovno okruženje, te će moći koristiti obrazovne digitalne repozitorije vezane uz svoju struku.

  Projekt LOOP – Osnaživanje osobnog, profesionalnog i društvenog kontinuiranog razvoja učitelja kroz inovativne programe uvođenja kolega u učiteljsku profesiju

  (626148-EPP-1- 2020-2- PT-EPPKA3-PI-POLICY)

  Ovaj projekt je sufinanciran od strane Europske unije. Ova stranica izražava isključivo stajalište njenih autora i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se na njoj nalaze.

  Pravila privatnosti

  Shvaćajući da korištenje Vaših podataka zahtijeva Vaše povjerenje, slijedimo aktualne propise i odgovarajuće postupke u obradi i zaštiti podataka Više potražite ovdje.