PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA MENTORA


ŠTO JE PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA MENTORA

LOOP Program osposobljavanja mentora ima za cilj pružiti učiteljima priliku da diverzificiraju svoje uloge služeći kao mentori svojim kolegama i podržavajući njihovo uvođenje u posao. Osposobljavanje mentora ključni je čimbenik u osiguravanju uspješne provedbe programa uvođenja u posao. 

KOMU JE NAMIJENJEN?

Ovaj je program osmišljen za skupinu iskusnih i predanih učitelja koje njihovi kolege prepoznaju kao kompetentne i odgovorne stručnjake.

KAKO JE STRUKTURIRAN?

LOOP Program osposobljavanja mentora uključuje 12 modula podijeljenih u 3 bloka (kliknite na svaku poveznicu za odlazak na grupu modula):

KAKO JE ISPORUČEN?

 • Fokusirani, dobro definirani ciljevi, ali dovoljno fleksibilni da se prilagode nacionalnom kontekstu i specifičnim potrebama.
 • Prilagodljiv različitostima u nacionalnim kontekstima i skupini mentora tijekom provedbe programa.
 • Inkluzivan, jer omogućuje dodavanje i izmjenu aktivnosti kako bi se zadovoljile specifične potrebe prilagodbe.
 • Pouzdan, jer je rezultat zajedničkog rada različitih subjekata s različitim stručnim znanjima i radnim skupinama.
 • Pozitivan, jer prepoznaje da se kompetencije mogu poboljšati i da svi sudionici imaju potencijal za promjenu i rast.

Profesionalni identitet mentora

 01. JA KAO UČITELJ POČETNIK: PRISJEĆANJE SVOG PUTA

  • Samorefleksija značajnih osobnih iskustava kao učitelj mentor
  • Razmjena i rasprava o idejama povezanim s tim iskustvima

   

  • Istaknuti prednosti budućeg mentora, osobno i profesionalno, kao način promicanja
   uzastopnog poboljšanja mentorove izvedbe 
    
  • Razumjeti specifične potrebe i izazove s kojima se susreće učitelj početnik
  • Identificirati mentorske strategije kao reference za učinkovitu provedbu
 • Relevantni pdf možete preuzeti ovdje:

02. JA KAO UČITELJ MENTOR: NESPORAZUMIJEVANJE I UPRAVLJANJE OČEKIVANJIMA

  • Očekivanja prema sebi (i za) sebe
  • Očekivanja prema mojoj okolini
  • Očekivanja prema mom učitelju štićeniku
  • Razviti realistično shvaćanje uloga učitelja mentora
  • Početi istraživati učinkovite pristupe mentorstvu
  • Razviti učinkovitu strategiju upravljanja očekivanjima
  • Prepoznati i lakše riješiti nesporazume unutar odnosa učitelj mentor – učitelj početnik
  • S lakoćom stvarati zajedničke ciljeve i postavljati granice
 • Relevantni pdf možete preuzeti ovdje:

03. SAMOREFLEKSIJA U SRŽI PROFESIONALNOG RAZVOJA

  • Razine samorefleksije: površinska samorefleksija, dubinska samorefleksija.
  • Batesonov model neuroloških razina
  • Osobna filozofija profesionalnog djelovanja   
  • Metode refleksije (refleksija iskustava – najširi okvir, refleksija kritičnih događaja, sokratska pitanja)
  • Biti svjestan kvalitete i učestalosti prakse samorefleksije u svom svakodnevnom
   profesionalnom životu
  • Produbiti razumijevanje o ulozi kritičke samorefleksije i samoevaluacije u osobnom i
   profesionalnom razvoju kod učitelja mentora
  • Promicati učenje o igranju uloga i procjeni nekih modela koji vode samorefleksivno
   razmišljanje u njegovom suočavanju s konkretnim profesionalnim izazovima i dilemama
  • Pridonijeti odlučivanju o tome kako potaknuti svog učitelja početnika da se uključi u
   sustavnu samorefleksiju
 • Relevantni pdf možete preuzeti ovdje:

04. POUČAVANJE MENTALITETA ZA RAST I RAZVOJ  

  • Što je mentalitet za rast i razvoj?
  • Jezik razmišljanja o mentalitetu za rast i razvoj
  • Razumjeti utjecaj mentaliteta za rast i razvoj na pojedinca i okruženje
  • Poznavati jezik mentaliteta za rast i razvoj
  • Razumjeti kako razviti mentalitet za rast i razvoj u obrazovanju kroz jednostavne intervencije

   

 • Relevantni pdf možete preuzeti ovdje:

05. KOMUNIKACIJSKE I INTERPERSONALNE VJEŠTINE

  • Učinkovite tehnike slušanja i ispitivanja primijenjene na mentorski odnos.
  • Savjeti i strategije za pružanje i primanje povratnih informacija.
  • Razumjeti vrijednost aktivnog slušanja i koristiti tehnike za jačanje ove sposobnosti
  • Biti u stanju koristiti tehniku ispitivanja za vođenje, za razgovor i za osnaživanje učitelja početnika
  • Razumjeti i biti u stanju primiti i prenijeti povratnu informaciju
 • Relevantni pdf možete preuzeti ovdje:

06. EMPATIJSKO SLUŠANJE U KONTEKSTU NENASILNE KOMUNIKACIJE

  • Teorija nenasilne komunikacije: promatranje, osjećaji, potrebe i zahtjevi
  • Empatijsko slušanje  
  • Produbiti znanje o teoriji nenasilne komunikacije (M. R. Rosenberg, 2003.)
  • Podići svijest o komunikacijskom stilu, snagama i slabostima učitelja mentora prema kriterijima/načelima nenasilne komunikacije
  • Omogućiti korištenje principa nenasilne komunikacije u mentorskom procesu s naglaskom na empatijsko slušanje
  • Razmišljati o nenasilnoj komunikaciji u odnosu iskusan učitelj-učitelj početnik:
  1. kako poduprijeti učitelja početnika kroz samorefleksiju o njegovoj/njezinoj komunikaciji u razredu
  2. kako usmjeriti pažnju učitelja početnika na podršku učenicima u razvijanju vještina nenasilne komunikacije

   

 • Relevantni pdf možete preuzeti ovdje:

07. UPRAVLJANJE STRESNIM SITUACIJAMA

  • Razvoj i simptomi stresa
  • Sustavno prepoznavanje strategija i putova suočavanja (kotač ravnoteže)
  • Rasprava o mogućim problemima i njihovom rješenju korištenjem piramide logičkih razina (R. Dilts)
  • Samorefleksija eksplanatornog stila (M. Seligman)
  • Predstaviti uobičajene stresore s kojima se učitelji susreću u svom radu
  • Osvijestiti učitelje u prepoznavanju simptoma stresa
  • Naučiti konstruktivne strategije suočavanja sa stresom u različitim fazama njegovog trajanja

   

 • Relevantni pdf možete preuzeti ovdje:

08. ULOGA UČITELJA MENTORA

  • Uloga učitelja mentora
  • Odgovornost u mentorskom odnosu
  • Etika i mentorstvo: blizak odnos
   • Definirati smjernice djelovanja, pružiti sigurnost učiteljima mentorima i osigurati uvjete za dobar mentorski odnos
   • Osnažiti učitelje mentore znanjem i tehnikama koje će im pomoći da u potpunosti ostvare svoje odgovornosti, u okviru svojih prava i dužnosti
   • Osigurati postojanje transverzalnog obrasca djelovanja temeljenog na predviđanju rješenja za specifična pitanja, čime se jamči dobro radno okruženje i zadovoljstvo uključenih
   • Vrednovati i oplemeniti stručno osoblje i organizacije stvaranjem referentnih standarda koji doprinose jačanju njihovog profesionalnogi
  1. Relevantni pdf možete preuzeti ovdje:

  09. RAZLIČITE VRSTE MENTORSTVA I KAKO IH KORISTITI

   • Priprema i prezentacija simulacija koje prikazuju različite vrste mentorstva
   • Zajednička analiza i rasprava o prednostima i nedostacima svake vrste mentorstva u obrazovanju.
   • Rasprava u velikoj grupi o tome kako učitelji mentori mogu imati koristi od različite vrste mentorstva u programu uvođenja u posao
   • Poznavati i identificirati različite vrste mentorstva
   • Prepoznati obilježja, prednosti i nedostatke različitih vrsta mentorstva
   • Odabrati i usvojiti adekvatan tip mentorstva po potrebi konteksta i ciljeva mentorskog odnosa
  • Relevantni pdf možete preuzeti ovdje:

  10. FAZE MENTORSKOG ODNOSA

   • Četiri faze učiteljeva mentorskog odnosa
   • Strategije, popisi za provjeru i savjeti koji će pomoći u vođenju napretka učitelja mentora u svakoj fazi mentorskog odnosa.
   • Identificirati različite faze mentorskog odnosa i specifične korake koji vode do mentorske izvrsnosti
   • Promicati strategije za upoznavanje učitelja početnika i uspostavljanje profesionalnog odnosa
   • Potaknuti učitelja mentora na razmišljanje na nove načine
   • Upoznati strategije zaključivanja mentorskog odnosa
  • Relevantni pdf možete preuzeti ovdje:

  11. USPOSTAVLJANJE PROFESIONALNE MREŽE

   • Koraci uključeni u stvaranje profesionalnih mreža
   • Ključna područja rasprave i promišljanja u razmjeni praksi i iskustava među učiteljima mentorima
   • Zajedničko vodstvo: definicija, izazovi i prilike
   • Identificirati i razumjeti ključne faze uključene u stvaranje profesionalne mreže
   • Učiniti učitelje mentore kompetentnim stručnjacima u organizaciji mreža kroz razvoj posebnog plana rada
  • Relevantni pdf možete preuzeti ovdje:

  12. ŠTO JE PROGRAM UVOĐENJA UČITELJA I KAKO GA KORISTITI

  • Predstavljanje programa

   1. Povijest iza programa (i malo budućnosti)
   2. Glavni koncepti programa
   3. Struktura programa
   • Predstaviti projekt LOOP u cjelini, uključujući porijeklo programa i nadolazeće korake
   • Predstaviti Program uvođenja učitelja u učiteljsku profesiju i upoznati učitelje mentore s njim kako bi se kasnije osjećali ugodno pri njegovom korištenju
   • Osigurati da učitelji mentori shvate PUNU kao modularan, neobvezujući, prilagodljiv paket alata i materijala koji trebaju prilagoditi sebi i svojim učiteljima početnicima
  • Relevantni pdf možete preuzeti ovdje:

  Project LOOP- Empowering teachers personal, professional and social continuous development through innovative peer-induction programmes (626148-EPP-1- 2020-2- PT-EPPKA3-PI-POLICY)

  This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

  This work is licensed under CC BY-NC-SA 4.0 

  Privacy Policy

  By understanding that the use of your data requires your confidence, we follow the current regulations and the appropriate procedures in the treatment and data protection. Find more here.