LOOP ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ


ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ LOOP;

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε για την υποστήριξη των νέων εκπαιδευτικών στην επαγγελματική τους πορεία με την καθοδήγηση ενός μέντορα. Οι νέοι εκπαιδευτικοί αποκομίζουν γνώσεις με τις δράσεις του προγράμματος σε 5 διαφορετικές διαστάσεις διδασκαλίας: διδακτική – παιδαγωγικά, γραφειοκρατικά/ διοικητικά, Μαθήματα, συναισθηματικά, κοινωνικά και πολιτιστικά.

ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ;

 • Σε νέους εκπαιδευτικούς με έως και 8 χρόνια προϋπηρεσίας
 • Σε νέους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν αναλάβει καθήκοντα διδασκαλίας επί σειρά πολλών ετών (10)

ΔΟΜΗ

Το πρόγραμμα εισαγωγής για εκπαιδευτικούς LOOP περιλαμβάνει δεκατέσσερις ενότητες χωρισμένες σε 4 μέρη (Πατήστε στον κάθε σύνδεσμο για να μεταβείτε στην ενότητα):

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

 • Ευελιξία: οι εκπαιδευόμενοι και οι μέντορες μπορούν να εξερευνήσουν τις ενότητες με όποια σειρά θέλουν, προσαρμόζοντας το πρόγραμμα στις ιδιαίτερες ανάγκες τους και τα ενδιαφέροντά τους.
 • Δυνατότητα επιλογής: οι ενότητες δεν είναι υποχρεωτικές, εκτός από τις τρεις πρώτες, οι οποίες αποτελούν τα θεμέλια για όσα θα μάθετε στη συνέχεια. Οι εκπαιδευόμενοι και οι μέντορες μπορούν να επιλέξουν τις υπόλοιπες ενότητες σύμφωνα με τους στόχους και τις προτεραιότητές τους.

ΠΛΑΙΣΙΟ

01. ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

 • Στην ενότητα Καλωσορίσματος διασφαλίζεται η ομαλή μετάβαση του νέου επαγγελματία που ήδη κατέχει εργασιακή κουλτούρα και δομή στην αγορά εργασίας. Εφόσον είναι η πρώτη ενότητα του προγράμματος, διασφαλίζει την ουσιαστική και αποτελεσματική σχέση εργασίας μεταξύ του νέου εκπαιδευτικού και του μέντορά του. Επίσης περιλαμβάνει ποικίλα εργαλεία και πρότυπα με δυνατότητα υλοποίησης καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος ένταξης.

 • Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό υλικό εδώ:

  • Ο διευθυντής του σχολείου γνωρίζει και έχει επίγνωση των απαραίτητων συνθηκών που πρέπει να δημιουργήσει για να προάγει ένα επιτυχημένο πρόγραμμα εισαγωγής μέσω της καθοδήγησης.
  • Ο μέντορας είναι εξοικειωμένος και έτοιμος για πιθανά ζητήματα και ερωτήσεις που ενδεχομένως έχει ο νέος εκπαιδευτικός.
  • Ο μέντορας και ο νέος εκπαιδευτικός εδραιώνουν μία αποτελεσματική σχέση εργασίας και προσδιορίζουν τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους. Με τη συνεργασία τους χαράσσουν τα μελλοντικά βήματά τους.
  • Ο νέος εκπαιδευτικός εξοικειώνεται με την κουλτούρα και τις προδιαγραφές του νέου περιβάλλοντος, μαθαίνει για τη δομή του οργανισμού και τους ρόλους των συνεργατών του.
  • Ο νέος εκπαιδευτικός αναλογίζεται τις επαγγελματικές επιθυμίες του και τα προσωπικά κίνητρα για την επαγγελματική του πορεία που μόλις ξεκινάει.

02. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ

 • Η ενότητα προσφέρει στον αρχάριο εκπαιδευτικό (NQT) και τον μέντορά του εργαλεία και καθοδήγηση για τον σχεδιασμό ενός σχεδίου δράσης για τους αρχάριους εκπαιδευτικούς που ξεκινούν το πρόγραμμα εισαγωγής. Επιθυμεί να υποστηρίξει τον αρχάριο εκπαιδευτικό να προσαρμόσει/ οικειοποιηθεί τις ικανότητες που του επιτρέπουν να εκπληρώσει τους επαγγελματικούς στόχους σταδιακά με ανεξαρτησία και αυτονομία. Παρέχει ακόμη εργαλεία που συμβάλλουν στην παρακολούθηση της εφαρμογής του σχεδίου δράσης και στον αυτο-στοχασμό της πορείας τους.

 • Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό υλικό εδώ:

  • Ο νέος εκπαιδευτικός εξοικειώνεται με την κουλτούρα και τις προδιαγραφές του νέου εργασιακού περιβάλλοντος, καθώς και με τις ενότητες του προγράμματος εισαγωγής.
  • Ο νέος εκπαιδευτικός αναλογίζεται τις επαγγελματικές του ανάγκες και επιθυμίες για το εισαγωγικό έτος.
  • Ο νέος εκπαιδευτικός και ο μέντορας εδραιώνουν μία αποτελεσματική σχέση εργασίας και προσδιορίζουν το σχέδιο δράσης για το εισαγωγικό έτος, που μπορεί να προσαρμοστεί κατά τη σχολική χρονιά βάσει των προκλήσεων που θα αντιμετωπίζει ο NQT.
  • Αναγνωρίζονται οι ανάγκες και οι επιθυμίες του νέου εκπαιδευτικού προς επίτευξη (ο νέος εκπαιδευτικός μπορεί να αναρωτηθεί “τι θα ξέρω μέχρι το τέλος του εισαγωγικού προγράμματος”).

03. ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

 • Η εξουσία και η εμπιστοσύνη είναι βασικά θεμέλια της διδασκαλίας. Αν μη τι άλλο, η διδασκαλία συνεπάγεται μια μορφή επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων, καθώς και την από κοινού χρήση του χώρου και του χρόνου. Η εξουσία και η εμπιστοσύνη αλληλοστηρίζονται για να είναι ανεμπόδιστη η ροή της επικοινωνίας, βρίσκοντας έτσι τη σωστή ισορροπία σε σχέση με τους κανονισμούς που εδράζονται στην τάξη.

 • Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό υλικό εδώ:

  • Ο NQT εργάζεται για να βρει το δικό του ύφος και προσωπικότητα διδασκαλίας.
  • Ο μέντορας αποκτά πρόσβαση στο υλικό και τις πληροφορίες που τον βοηθούν να υπογραμμίσει τη σημασία της σωστής ισορροπίας μεταξύ εξουσίας και εμπιστοσύνης.
  • Ο NQT μαθαίνει ιδέες για να διατηρεί την εξουσία και την εμπιστοσύνη στην τάξη.

Ο ΡΟΛΟΣ ΜΟΥ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

04. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΡΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟ-ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ

 • Ο στόχος της ενότητας είναι διττός. Πρώτον, παρουσιάζει τη βασική επαγγελματική ώθηση (κίνητρα) που ενδεχομένως καθοδηγεί κάποιον να ακολουθήσει τη διδασκαλία ως επάγγελμα σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία. Δεύτερον, ενθαρρύνει τους νέους εκπαιδευτικούς να αναλογιστούν το αντίστοιχο κίνητρο βάσει αυτής της παρουσίασης και να συντάξουν ένα επαγγελματικό πλάνο για να διατηρήσουν το κίνητρό τους ως εκπαιδευτικοί στο μέλλον.

 • Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό υλικό εδώ:

  1. Μέχρι το τέλος της ενότητας, ο νέος εκπαιδευτικός και ο μέντορας θα είναι σε θέση να:

   • Ονομάσουν και να ταξινομήσουν τις βασικές αιτίες (κίνητρα) σε ευρύτερες κατηγορίες για να ακολουθήσει κανείς τη διδασκαλία ως επάγγελμα,
   • Αναγνωρίζουν ποιες από τις προαναφερθείσες αιτίες ταιριάζουν στην περίπτωσή τους
   • Εντοπίζουν συγκεκριμένα επαγγελματικά βήματα ώστε να δημιουργούν και να διατηρούν υψηλό κίνητρο για το επάγγελμα

  05. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΧΟΥΣ

  • Η ενότητα παρουσιάζει το θέμα του άγχους και επεξηγεί αναλυτικότερα πώς λειτουργεί το άγχος στο σώμα μας και πώς επηρεάζει τη ζωή μας (σωματικά και ψυχολογικά). Επίσης, η ενότητα αφορά το θέμα της επαγγελματικής εξουθένωσης, κάτι σύνηθες για τα επαγγέλματα σχετικά με διδασκαλία. Βάσει έρευνας, παρουσιάζονται οι λόγοι που οδηγούν στην επαγγελματική εξουθένωση τους εκπαιδευτικούς. Ως λύση για την αντιπαράθεση, προτείνει τη θέσπιση ομαδικής και ατομικής επίβλεψης. Η ενότητα έχει επίσης στόχο να εισάγει τις διαφορετικές τεχνικές χαλάρωσης για το μυαλό και το σώμα και να παράσχει συμβουλές για έναν τρόπο ζωής με λιγότερο άγχος.

  • Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό υλικό εδώ:

   • Ο διευθυντής μαθαίνει για τις αιτίες του άγχους και της επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών και ενημερώνεται για τεχνικές που ενδεχομένως βοηθήσουν τους υπαλλήλους του.
   • Ο μέντορας εμπεδώνει τις γνώσεις του για το άγχος πώς λειτουργεί και τις διάφορες ασκήσεις που μπορεί να προτείνει στον NQT.
   • Ο μέντορας και ο NQT μαθαίνουν τους ποικίλους τρόπους για να ιεραρχήσουν τα καθήκοντα τα οποία τους βοηθούν να οργανώσουν τη δουλειά τους.
   • Ο NQT καταλαβαίνει ότι πρέπει να θέσει σαφείς προτεραιότητες στην αρχή της επαγγελματικής πορείας και να δεσμευτεί βάσει αυτών.
   • Ο NQT μαθαίνει ότι ένας επιτυχημένος εργαζόμενος είναι σε θέση να διαχωρίζει την εργασία από την προσωπική ζωή και να ξεκουράζεται.
   • Ο NQT είναι εξοικειωμένος με ορισμένους υγιείς τρόπους ζωής.

  06. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ

  • Η ενότητα αναλύει πώς επηρεάζεται η ισορροπία εργασίας – προσωπικής ζωής κατά την εκτέλεση εργασίας των εκπαιδευτικών και να προσφέρει στον NQT τα εργαλεία για να αναλογιστεί τη σημασία της ισορροπίας εργασίας – προσωπικής ζωής από την αρχή της πορείας τους, έχοντας κατά νου την ικανοποίηση από την εργασία και την ποιότητα της προσωπικής ζωής. Είναι ο συλλογισμός για τον καταστροφικό αντίκτυπο που έχει η ανισορροπία μεταξύ εργασίας – προσωπικής ζωής στην εργασία και την οικογενειακή ζωή του εκπαιδευτικού (άγχος, σωματικά προβλήματα, προβλήματα σχέσεων, ανήθικες πρακτικές, οικογενειακές διαταραχές, μειωμένη απόδοση). Τέλος, η ενότητα υποστηρίζει τους nqts και τους μέντορές τους όσον αφορά την ιεράρχηση καθηκόντων και τον καθορισμό σαφών και εφικτών στόχων και τούς βοηθά να μάθουν να διαχειρίζονται τον χρόνο τους καλύτερα και να είναι αποδοτικότεροι στην εργασία, για να επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσματα.

  • Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό υλικό εδώ:

  • Ο NQT:

   • Κατανοεί τα οφέλη της ισορροπίας μεταξύ εργασίας και ζωής
   • Αναγνωρίζει τα σημάδια μίας μη ισορροπημένης ζωής και ενεργοποιεί τον κατάλληλο μηχανισμό για να αντιστρέψει την κατάσταση
   • Χρησιμοποιεί πόρους για να εδραιώσει έναν ισορροπημένο τρόπο ζωής
   • Κατανοεί ότι πρέπει να διαχωρίζει το πλαίσιο εργασίας και προσωπικής ζωής (να μην φέρνει τη δουλειά στο σπίτι και το σπίτι στη δουλειά)
   • Θέτει όρια μεταξύ της εργασίας και της προσωπικής ζωής
   • Μαθαίνει να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τον χρόνο
   • Βρίσκει τις αποτελεσματικότερες μεθόδους εργασίας που του ταιριάζουν

  07. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ICT

  • Η υλοποίηση της ενότητας για την ανάπτυξη υποστηρικτικού υλικού και τη χρήση ICT έχει στόχο να προσφέρει στους νέους εκπαιδευτικούς και στους NQT ένα ευρύ φάσμα χρήσιμου υλικού και προσεγγίσεις που θα τούς βοηθήσουν να αλληλεπιδράσουν με τον μέντορα και τους μαθητές τους, όπως και να καταστούν πιο αποτελεσματικοί και ικανοποιημένοι.

  • Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό υλικό εδώ:

   • Ο NQT εξοικειώνεται με τις εναλλακτικές μεθόδους παράδοσης και τις πρακτικές προσεγγίσεις.
   • Ο NQT και οι μέντορες αποκτούν πρόσβαση στα πρότυπα και τους οδηγούς που τούς βοηθούν να αλληλεπιδρούν αποτελεσματικότερα και αρθρωτά.
   • Ο μέντορας εξοικειώνεται και είναι ανοιχτός σε πιθανά ζητήματα και ερωτήσεις που ενδεχομένως αντιμετωπίσει ο νέος εκπαιδευτικός.
   • Ο NQT ενημερώνεται για τις μη παραδοσιακές παιδαγωγικές μεθόδους.
   • Ο NQT εντρυφεί σε ποικίλες μελέτες περιπτώσεων και παραδείγματα ορθών πρακτικών που στοχεύουν να αποτελέσουν έμπνευση και να βελτιώσουν την πρακτική του.
   • Ο NQT και ο μέντορας μαθαίνει αρκετά διαδικτυακά εργαλεία για διαδραστική μάθηση, επικοινωνία, δημιουργία περιεχομένου κτλ.

  08. ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ)

  • Η υλοποίηση της ενότητας για ευκαιρίες Κατάρτισης (δυνατότητες για συνεχή κατάρτιση και βελτίωση) έχει στόχο οι NQT να θέσουν ισχυρά θεμέλια στα οποία θα στηρίξουν τη συνεχή επαγγελματική τους ανάπτυξη. Η ενότητα προσφέρει στους εκπαιδευτικούς σταθερά βήματα και οδηγίες που καλύπτουν αμφότερες τις εξωτερικές/διοικητικές απαιτήσεις για την εξέλιξή τους, όπως και εσωτερικά/ψυχολογικά κίνητρα που μπορούν να αξιοποιηθούν μεμονωμένα, ή σε συνεργασία με άλλους εκπαιδευτικούς, για τον καθορισμό ρεαλιστικών στόχων που μπορεί να ακολουθήσει κάθε εκπαιδευτικός.

  • Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό υλικό εδώ:

   • Οι NQT μαθαίνουν για το εθνικό πλαίσιο και τους κανονισμούς σε σχέση με τις δυνατότητες για συνεχή κατάρτιση και βελτίωση.
   • Οι NQT εξοικειώνονται με τις εθνικές απαιτήσεις για την πρόοδο της επαγγελματικής πορείας των εκπαιδευτικών.
   • Οι NQT είναι σε θέση να αναλογιστούν την εξέλιξη της επαγγελματικής τους πορείας και να εντοπίσουν/ελέγξουν με σαφήνεια τα απαραίτητα βήματα για την επαγγελματική τους εξέλιξη.
   • Οι NQT είναι σε θέση να βρουν σεμινάρια, συνέδρια και ευκαιρίες κατάρτισης σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους.
   • Οι μέντορες αναπτύσσουν ένα πλαίσιο μέσω του οποίου μοιράζονται την εμπειρία τους και παραδείγματα ορθών πρακτικών.
   • Οι μέντορες και οι NQT εδραιώνουν μία κοινή βάση μέσω της οποίας επικοινωνούν τις ανάγκες τους, τις προσδοκίες τους και τα σχέδια για επαγγελματική ανάπτυξη.

  Ο ΡΟΛΟΣ ΜΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

  09. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ

  • Η διαχείριση της τάξης γίνεται ένα σύνθετο ζήτημα εξαιτίας των χαρακτηριστικών της καθεμίας. Επομένως, οι καθηγητές πρέπει να υιοθετήσουν αποτελεσματικές στρατηγικές και στρατηγικές διδασκαλίας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε μαθητή. Εκφράζουν ένα σχολείο που μπορεί να προσφέρει ποιοτικές εμπειρίες, κίνητρα και διασφαλίζει ότι κάθε μαθητής έχει τη βέλτιστη εξέλιξη σεβόμενος τους κανόνες της αστικής συνύπαρξης. Επομένως, η ενότητα 9 καθιστά τους nqts ικανούς να προβλέπουν και να επιλύουν κοινά προβλήματα με βάση ένα ουσιαστικό και πολύτιμο πλαίσιο. Ειδικότερα, οι nqts θα κατέχουν κάθε πτυχή για τα ψυχολογικά και διδακτικά χαρακτηριστικά διαχείρισης της τάξης.

  • Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό υλικό εδώ:

   • Οι νέοι εκπαιδευτικοί, μαθαίνουν τις απαραίτητες κοινωνικές δεξιότητες σε σχέση με τη διδασκαλία συχνά μέσω της υποστήριξης από τους μέντορες.
   • Οι Nqts μαθαίνουν να χειρίζονται κανόνες και καταστάσεις στο σχολικό περιβάλλον.
   • Οι Nqts και οι μέντορες αμφότεροι μαθαίνουν να καθορίζουν στόχους και να σχεδιάζουν εξωσχολικές δραστηριότητες.
   • Οι Nqts και οι μέντορες ακολουθούν τη μεθοδολογική καθοδήγηση για μικροδιδασκαλία προκειμένου να αναγνωρίσουν τις πτυχές της κατάρτισης ΝQT που απαιτούν διορθωτικά μέτρα.
   • Οι Nqts μαθαίνουν να αλληλεπιδρούν μς τους μαθητές μέσω των κατάλληλων παιδαγωγικών προσεγγίσεων και συζητούν ειδικά σενάρια αλληλεπίδρασης με τον μέντορα.

  010. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ (ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ/ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ)

  • Στόχος της ενότητας είναι οι NQTS να εξοικειωθούν με όλες τις βασικές κατηγορίες μαθητών με διαφορετικές ανάγκες που ενδεχομένως απαντώνται στο σχολείο, καθώς και να μάθουν για τις εξειδικευμένες ανάγκες αυτών. Επίσης, παρουσιάζονται ποικίλοι τρόποι για να υποστηριχθούν οι εκπαιδευτικοί και το σχολείο συνολικά, ώστε να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις εν λόγω ανάγκες.

  • Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό υλικό εδώ:

  • Μέχρι το τέλος της ενότητας, ο/οι NQT και ο μέντορας θα είναι σε θέση να:

   • Ονομάζουν τις βασικές κατηγορίες μαθητών με διαφορετικές ανάγκες που ενδεχομένως υπάρχουν στο σχολικό περιβάλλον.
   • Γνωρίζουν για τα βασικά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των μαθητών τους με διαφορετικές ανάγκες.
   • Προσαρμόζουν κατάλληλα τις επαγγελματικές τους πρακτικές για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των μαθητών τους με διαφορετικές ανάγκες.
   • Εντοπίζουν πιθανούς πόρους εξειδικευμένης γνώσης εντός και εκτός της σχολικής κοινότητας για να βρουν σχετικές συμβουλές και καθοδήγηση.

  011. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ

  • Η αξιολόγηση και η ανατροφοδότηση είναι μία συνεχής διαδικασία σε οποιοδήποτε σχέδιο μαθήματος. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι η αξιολόγηση είναι μία συνεχής διεργασία, αναπόσπαστο κομμάτι της προόδου που διαγράφουν οι μαθητές καθημερινά στην τάξη. Για να επιτευχθεί, είναι απαραίτητη η καλή ανατροφοδότηση όλων αυτών των ενεργειών των μαθητών για να εξασφαλιστεί η ποιότητα της διδασκαλίας.

  • Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό υλικό εδώ:

   • Ο μέντορας αποκτά πρόσβαση στο υλικό και τις πληροφορίες που τον βοηθούν να προσεγγίσει το ζήτημα της αξιολόγησης και της ανατροφοδότησης και τον τρόπο για να τα θέσει επί τάπητος.
   • Ο NQT μαθαίνει αποτελεσματικές συμβουλές και προβληματισμούς για τα αναφερόμενα θέματα.

  Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΞΗ

  012. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

  • Η υλοποίηση της ενότητας εργασίας με τους γονείς είναι να καταρτιστεί ο NQT και να προετοιμαστεί για αλληλεπίδραση με τον βέλτιστο τρόπο με τους γονείς και τους νόμιμους κηδεμόνες των μαθητών του. Καθώς είναι ένα θέμα που συχνά παραμελείται, παρουσιάζει μία από τις κρίσιμες πτυχές του κοινωνικού/πολιτιστικού/συναισθηματικού μέρους της διδασκαλίας. Άρα η ενότητα αυτή έχει στόχο να μετριάσει και να συμπληρώσει τις παιδαγωγικές/μεθοδολογικές/κοινωνικές στρατηγικές που παραβλέφθηκαν στην αρχική κατάρτιση του εκπαιδευτικού, καθώς και να παράσχει συγκεκριμένα εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτικός για να εδραιώσει καλύτερη επαφή με/να διαχειριστεί τους γονείς.

  • Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό υλικό εδώ:

   • Ο NQT εξοικειώνεται με τους κανονισμούς και τα θετικά παραδείγματα της εργασίας με τους γονείς.
   • Ο NQT επικοινωνεί αποτελεσματικά και επαγγελματικά με τους γονείς.
   • Ο NQT μπορεί να δημιουργήσει τον δκό του τρόπο εργασίας με τους γονείς και να αναπτύξει μία θετική σχέση μαζί τους.
   • Ο NQT είναι σε θέση να οργανώνει μεμονωμένες συναντήσεις με τους γονείς.
   • Ο NQT γνωρίζει πώς να αντιδράσει σε διαφορετικές γονεϊκές προσεγγίσεις και αιτήματα.
   • Ο μέντορας είναι σε θέση να μοιραστεί αποτελεσματικά την εμπειρία του όσον αφορά την εργασία με τους γονείς και υποστηρίζει τον νέο εκπαιδευτικό να αναπτύξει τη δική του.

  013. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ (ΤΟΠΙΚΑ) ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

  • Η ενότητα παρέχει τις αρχικές πληροφορίες για τον εντοπισμό των βασικών ενδιαφερόμενων μερών στο σχολικό περιβάλλον, τη σημασία σύνδεσης με τα εν λόγω ενδιαφερόμενα μέρη και τις συμφωνίες για αποτελεσματική αλληλεπίδραση μεταξύ των συνεργατών. Παρέχει μία βάση για τον εντοπισμό των σημαντικών ενδιαφερόμενων μερών, με τους οποίους θα δημιουργήσετε αξία στο εκπαιδευτικό σύστημα. Μόλις ολοκληρωθεί, η ενότητα θα αποτελεί ένα εργαλείο καθοδήγησης για τη συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Τέλος, η ενότητα παρουσιάζει ορισμένες βέλτιστες πρακτικές που ξεχωρίζουν για τη συνεργασία πολλών ενδιαφερόμενων μερών στο σχολικό σύστημα.

  • Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό υλικό εδώ:

   • Ο μέντορας και ο NQT μαθαίνουν τι σημαίνουν τα ενδιαφερόμενα μέρη και αναλυτικότερα τη σημασία τους στο σχολικό περιβάλλον.
   • Ο μέντορας και ο NQT είναι σε θέση να εντοπίζουν τα σημαντικά ενδιαφερόμενα μέρη στο σχολικό περιβάλλον.
   • Ο μέντορας και ο NQT είναι σε θέση να εντοπίζουν τα οφέλη που πηγάζουν από τη σχέση με το σχολείο
   • Ο NQT αποκομίζει γνώσεις για το σχολικό περιβάλλον σε σχέση με τις δράσεις που πραγματοποιούνται κατά το σχολικό έτος και κατανοεί την αιτία που συγκεκριμένοι εξωτερικοί οργανισμοί συμμετέχουν σε συγκεκριμένες δράσεις.

  014. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

  • Η υλοποίηση της ενότητας Δοικητικών και τεχνικών υποχρεώσεων αποσκοπεί στην ενίσχυση της ικανότητας του NQT να διαχειριστεί ικανά τις διοικητικές απαιτήσεις και την απαραίτητη γραφειοκρατική εργασία. Ένας εκ των σημαντικότερων στόχων της ενότητας είναι η παροχή στέρεας βάσης στους μαθητές, μέσω της οποίας μπορούν να ξεδιπλώσουν τον επαγγελματισμό τους στο κομμάτι της αρχειοθέτησης όχι λόγω του υποχρεωτικού χαρακτήρα, αλλά για να χαράξουν την πορεία τους.

  • Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό υλικό εδώ:

   • Ο νέος εκπαιδευτικός εξοικειώνεται με όλες τις διοικητικές αρμοδιότητες που τον περιμένουν στο σχολείο και με τη διαχείριση των διοικητικών και των τεχνικών καθηκόντων αυτόνομα.
   • Ο νέος εκπαιδευτικός είναι σε θέση να οργανώνει αποτελεσματικά τα σχολικά έγγραφα και τη σχετική γραφειοκρατία.
   • Ο νέος εκπαιδευτικός γνωρίζει το ευρύτερο εκπαιδευτικό περιβάλλον και αξιοποιεί τα εκπαιδευτικά ψηφιακά αποθετήρια σε σχέση με το επάγγελμά του.

  Project LOOP- Empowering teachers personal, professional and social continuous development through innovative peer-induction programmes (626148-EPP-1- 2020-2- PT-EPPKA3-PI-POLICY)

  This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

  Privacy Policy

  By understanding that the use of your data requires your confidence, we follow the current regulations and the appropriate procedures in the treatment and data protection. Find more here.